7 ขั้นตอน เทคนิคติดตั้งลูกบิดประตูแบบง่ายๆ

7 ขั้นตอน เทคนิคติดตั้งลูกบิดประตูแบบง่ายๆ

สำหรับการติดตั้งลูกบิดประตูนั้น อาจเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนสำหรับใครหลายคน แต่หากท่านใช้ลูกบิดประตูของเฮเฟเล่และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ รับรองได้ว่าจะติดตั้งได้ด้วยตนเองอย่างง่ายๆ แน่นอน โดยเทคนิคการติดตั้งลูกบิดประตูแบบง่ายๆ มี 7 ขั้นตอน ดังนี้

7 ขั้นตอน เทคนิคติดตั้งลูกบิดประตูแบบง่ายๆ

1. ทำเครื่องหมายบนประตู Mark door

วางแผ่นวัดระยะรูเจาะ บนบานและขอบประตู สูงจากพื้น 95 cm (38") โดย
- ทำเครื่องหมายจุดศูนย์กลาง รูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 54 mm (2 1/8") บนบานประตู
- ทำเครื่องหมายจุดศูนย์กลาง รูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 mm (1") บนขอบประตู
7 ขั้นตอน เทคนิคติดตั้งลูกบิดประตูแบบง่ายๆ

2. เจาะรูและติดตั้งกลอน

เจาะรูตามเครื่องหมายในข้อ 1 โดยให้ด้านผิวสัมผัสหน้าลิ้นกลอน และสัมผัสกับตัวกันกระทบบนวงกบ
7 ขั้นตอน เทคนิคติดตั้งลูกบิดประตูแบบง่ายๆ

3. ติดตั้งตัวกันกระทบ(เพลทรับลิ้น)

ติดตั้งตัวกันกระทบบนวงกบให้ตรงกับลิ้นกลอน
7 ขั้นตอน เทคนิคติดตั้งลูกบิดประตูแบบง่ายๆ

4. ถอดหัวลูกบิดด้านในฝั่งปุ่มล็อค

ใช้แท่งเหล็กกดที่รูคอ เพื่อถอดหัวลูกบิดด้านในฝั่งปุ่มล็อคและแผ่นจานรองออก ทั้งนี้ห้ามถอดหัวลูกบิดด้านนอกฝั่งรูกุญแจเด็ดขาด
7 ขั้นตอน เทคนิคติดตั้งลูกบิดประตูแบบง่ายๆ

5. ติดตั้งลูกบิดบนบานประตู

สวมตัวลูกบิดเข้ากับสลักกลอนบนบานประตู โดยขาทั้งสองข้างของสลักกลอนต้องเกี่ยวกับตัวลูกบิด และทดลองบิดหมุนดูว่าลิ้นกลอนทำงานได้เป็นปกติ
7 ขั้นตอน เทคนิคติดตั้งลูกบิดประตูแบบง่ายๆ

6. ปรับแผ่นจานด้านนอก

หมุนเกลียวปรับระยะจานด้านนอก ให้ตัวลูกบิดอยู่กึ่งกลางขอบประตู โดยให้คอลูกบิดทั้งด้านในและด้านนอกมีระยะความยาวเท่ากัน
7 ขั้นตอน เทคนิคติดตั้งลูกบิดประตูแบบง่ายๆ

7. ประกอบแผ่นจานกลม และหัวลูกบิดด้านใน

ยึดจานด้านในให้แน่นกับประตู และสวมหัวลูกบิด โดยให้รอยนูนบนคอลูกบิดตรงกับร่องที่ยาวตลอด จนได้ยินเสียงคลิก
7 ขั้นตอน เทคนิคติดตั้งลูกบิดประตูแบบง่ายๆ

คำแนะนำเพิ่มเติม
- เจาะรูลูกบิดให้ทะลุตรงกันทั้งสองด้านของประตู
- ห้ามถอดหัวลูกบิดด้านนอก (ด้านรูกุญแจ) เด็ดขาด
- ห้ามใช้ทินเนอร์ ผงซักฟอก หรือสารเคมีใดๆ เช็ดที่หัวลูกบิดเด็ดขาด

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกลูกบิดประตู
- ซื้อสินค้าลูกบิดประตูเฮเฟเล่
บทความที่เกี่ยวข้อง