ใบอนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

Partner BrandDetails
Duravit License No. : น23821-370/792
Type : นำเข้า
Issued Date : 24-11-2563
TIS No. / Subject : 792-2554 : เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ
Factory Name : DURAVIT AG
Country : GERMANY
ดูใบอนุญาต
Liebherr License No. : น28889-402/2214
Type : นำเข้า
Issued Date : 28-02-2565
TIS No. / Subject : 2214-2561 : ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
Factory Name : LIEBHERR-HAUSGERATE OCHSENHAUSEN GMBH
Country : GERMANY
ดูใบอนุญาต
Liebherr License No. : น30150-418/2214
Type : นำเข้า
Issued Date : 24-06-2565
TIS No. / Subject : 2214-2561 : ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
Factory Name : LIEBHERR - HAUSGERATE LIENZ GMBH
Country : AUSTRIA
ดูใบอนุญาต
Blanco License No. : น30325-896/2067
Type : นำเข้า
Issued Date : 18-07-2565
TIS No. / Subject : 2067-2552 : ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ
Factory Name : VICARION ARMANDO & C.SRL
Country : ITALY
ดูใบอนุญาต