ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

ลงทะเบียน และ เช็คสถานะการรับประกันสินค้า
(สินค้าที่มี Serial Number)

เพื่อความสะดวกและรับประโยชน์ต่างๆ ในการรับบริการในอนาคต

หมายเหตุ : เฉพาะสินค้าที่มี Serial Number เท่านั้น
สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้า
คลิกที่ปุ่มเพื่อลงทะเบียนรับประกันสินค้า
ลงทะเบียน
ขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกันสินค้า
  1. สแกน QR code หรือคลิกที่ปุ่ม "ลงทะเบียน" เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนรับประกันสินค้า
  2. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดผู้ลงทะเบียน ข้อมูลสินค้าที่ซื้อ พร้อมแนบภาพถ่ายใบเสร็จ ที่ถูกต้องและชัดเจน หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน จะมีผลต่อการรับสิทธ์ประกันสินค้าตามเงื่อนไขของบริษัทฯ
  3. สินค้าได้รับประกันเรียบร้อย