ฮวงจุ้ยห้องน้ำ จัดให้ดี มีความเจริญรุ่งเรือง

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ

หากกล่าวถึงห้องน้ำแล้ว คงเป็นอีกห้องหนึ่งที่ทุกบ้านต้องให้ความใส่ใจ เพราะในวันหนึ่งสมาชิกในครอบครัวต้องใช้ห้องน้ำร่วมกันวันละหลายๆ ครั้ง การดูแลห้องน้ำให้สะอาดถูกสุขลักษณะเป็นวิธีการหนึ่งที่ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอันเป็นบ่อเกิดของโรคภัยนานาชนิด อย่างไรก็ตาม ในทางฮวงจุ้ย ห้องน้ำถือเป็นแหล่งพลังงานด้านลบ ดังนั้นจึงต้องจัดการตกแต่งให้ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลดีมากที่สุดต่อสมาชิกทุกคนภายในบ้านนั่นเอง

หลีกเลี่ยงการสร้างห้องน้ำใกล้ประตูหน้าบ้าน

ห้องน้ำที่อยู่หน้าบ้าน ส่งผลเสียในเรื่องของมลภาวะทางกลิ่นที่อาจถูกลมพัดพาเข้ามาในตัวบ้านได้ ซึ่งกลิ่นไม่พึงประสงค์เหล่านี้มักสร้างความรำคาญใจให้เกิดขึ้น นอกจากนั้น ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยแล้ว ห้องน้ำเป็นแหล่งรวมสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ การตั้งห้องน้ำไว้ที่หน้าบ้านหรือใกล้ประตูหน้าบ้านมากเกินไป อาจสูญเสียโชคลาภและความเจริญรุ่งเรืองได้ รวมทั้งต้องไม่ให้ประตูห้องน้ำตรงกับประตูบ้านด้วย โดยเฉพาะหากบริเวณหน้าบ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างศาลพระภูมิหรือศาลตายายอยู่ ต้องระวังอย่าให้ประตูห้องน้ำเล็งตรงกับสิ่งที่เราเคารพนับถือดังกล่าว

พื้นห้องน้ำต้องต่ำกว่าพื้นบ้านเล็กน้อย

ห้องน้ำที่ถูกหลักฮวงจุ้ย ต้องทำพื้นให้ต่ำกว่าพื้นบ้านเล็กน้อย โดยอาจต่ำกว่าประมาณ 5-10 เซนติเมตร ซึ่งจะส่งผลดีคือช่วยเสริมบารมีของเจ้าของบ้านให้ประสบความสำเร็จในชีวิต สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งคือการสร้างห้องน้ำสูงกว่าพื้นบ้าน ซึ่งหากพิจารณาในแง่วิทยาศาสตร์แล้ว ห้องน้ำมักมีน้ำสกปรกที่เกิดจากการอาบน้ำชำระล้างร่างกายหรือการขับถ่ายอยู่ตลอดเวลา หากพื้นห้องน้ำสูงกว่าพื้นบ้านหรือสูงกว่าส่วนอื่นๆ ของบ้าน น้ำสกปรกดังกล่าวมีโอกาสที่จะไหลออกมาสร้างความเลอะเทอะและเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคได้

ห้ามสร้างห้องน้ำติดกับห้องครัว

สำหรับบ้านที่สร้างห้องครัวติดกับห้องน้ำ หรือพูดง่ายๆ ว่าห้องครัวกับห้องน้ำใช้ผนังร่วมกัน ถือเป็นสิ่งที่ผิดหลัก ฮวงจุ้ยอย่างมาก แม้แต่การทำประตูห้องน้ำตรงกับประตูห้องครัวก็ไม่ควรทำเช่นกัน เพราะห้องครัวคือธาตุไฟ ห้องน้ำคือธาตุน้ำ จึงอาจเกิดการขัดกันได้ แต่หากมองในแง่ของวิทยาศาสตร์ จะพบว่า ห้องน้ำมักเป็นที่ขับถ่ายของเสียหรือชำระสิ่งสกปรก ห้องครัวเป็นที่ปรุงอาหาร ถ้าประตูห้องน้ำตรงกับประตูห้องครัว เชื้อโรคอาจแพร่กระจายมาสู่อาหารได้

ฮวงจุ้ยห้องน้ำ จัดให้ดี มีความเจริญรุ่งเรือง

ห้องน้ำชั้นสองไม่ควรตรงกับห้องครัวหรือห้องนอนชั้นล่าง

สำหรับบ้านที่มีสองชั้น การสร้างห้องน้ำไว้ที่ชั้นสองของบ้าน ถือว่าช่วยให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน แต่พึงระมัดระวังอย่าสร้างห้องน้ำตรงกับห้องครัวและห้องนอนชั้นล่าง โดยเฉพาะตำแหน่งของชักโครกและอ่างอาบน้ำต้องไม่ให้ตรงกับเตาไฟ โต๊ะอาหาร และเตียงนอนอย่างเด็ดขาด เนื่องจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนในบ้านได้ รวมทั้งห้ามตรงกับตำแหน่งโต๊ะในห้องทำงานด้วย

ห้องน้ำในห้องนอน ต้องจัดให้ถูกต้อง

สำหรับใครที่สร้างห้องน้ำไว้ภายในห้องนอน สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือถ้านอนอยู่บนเตียงและมองจากเตียงออกมา ต้องไม่เจอกับห้องน้ำ รวมทั้งไม่ควรวางเตียงนอนตรงกับประตูห้องน้ำด้วย เนื่องจากการเปิดปิดประตูห้องน้ำขณะเข้าออกนั้น อาจรบกวนการพักผ่อนนอนหลับได้ และยังอาจทำให้มีปัญหาด้านการเงินได้ สิ่งที่พึงหลีกเลี่ยงอีกประการหนึ่งคือ หากฝั่งตรงข้ามของผนังห้องนอนเป็นชักโครกหรือสุขภัณฑ์ต่างๆ ต้องหลีกเลี่ยงอย่าวางหัวเตียงนอนวางประชิดกับผนังด้านดังกล่าว เพราะเสียงที่เกิดขึ้นจากการใช้อุปกรณ์เหล่านั้น จะส่งผลต่อการพักผ่อนได้เช่นกัน

การตกแต่งห้องน้ำ

หากใครที่ชอบการแต่งบ้าน ห้องน้ำก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่คนรักบ้านต้องการตกแต่งให้ดูดีน่าใช้งาน ซึ่งสิ่งที่ควรทำเพื่อให้การแต่งห้องน้ำถูกหลักฮวงจุ้ยคือ ในห้องน้ำควรมีหน้าต่างอย่างน้อย 1 บาน เพื่อช่วยให้ระบายอากาศ หรืออาจติดตั้งพัดลมดูดอากาศแทนก็ได้ และหากต้องการนำต้นไม้มาวางประดับในห้องน้ำก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งใบสีเขียวๆ จะช่วยให้ห้องน้ำดูมีชีวิตชีวาและช่วยดูดซับพลังที่ไม่ดีได้ รวมทั้งต้องจัดให้ห้องน้ำมีแสงสว่างพอเหมาะและโปร่งโล่งสบายด้วย

วิธีการตกแต่งห้องน้ำที่กล่าวมานี้ สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง เมื่อทำแล้ว ผลดีเกิดกับสมาชิกทุกคนในบ้านอย่างแน่นอน คราวหน้า อาจารย์จะมีเรื่องราวศาสตร์ของฮวงจุ้ยมาฝากกันอีก แต่จะเป็นเรื่องใด อย่าลืมติดตามกันนะครับ

หมอวิน

หมอวิน
อานันต์วาม มนต์ฤทธิรุตม์
สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

*เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
บทความที่เกี่ยวข้อง