5 โรคอันตราย เกิดจากมือสกปรก

5 โรคอันตราย เกิดจากมือสกปรก

แหล่งเชื้อโรคที่พบได้ทั่วไปในที่พักอาศัยได้แก่

 • อาหารและน้ำที่ปนเปื้อน
 • พื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ เช่น ประตูทางเข้าออก ที่จับประตู ลูกบิดประตู, ก๊อกน้ำ, รีโมตโทรทัศน์ และโทรศัพท์
 • บริเวณทำความสะอาดและที่ทิ้งขยะ เช่น ถังขยะ อ่างล้างจาน อ่างล้างมือ รวมถึงห้องน้ำ
 • ขยะในห้องครัว เช่น เศษอาหาร กระดาษชำระที่ใช้งานแล้ว
 • อุปกรณ์ทำความสะอาด เช่น ผ้า ฟองน้ำ ไม้ถูพื้น
 • สัตว์เลี้ยงและสัตว์รำคาญอื่นๆ เช่น หนูและแมลงวัน
 • แขกที่มาเยี่ยมเยือน
5 โรคอันตราย เกิดจากมือสกปรก

ไข้หวัด

ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ หรือไข้หวัดประเภทไหน มักมาจากการติดต่อของเชื้อไวรัสที่มาจากการไอ จาม ละอองน้ำลายที่อาจได้รับผ่านอากาศ หรือการไอจามรดมือแล้วมือของผู้ป่วยสัมผัสกับข้างของเครื่องใช้ต่างๆ และอาจเป็นสิ่งของตามสถานที่สาธารณะ เช่น ราวจับบนรถโดยสาร มือจับประตูทางเข้า มือจับประตู เป็นต้น

โรคอุจจาระร่วง

มาจากเชื้อโรคหลากหลายชนิด เช่น อีโคไล ที่มาจากเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสที่มีอยู่ในอุจจาระ สามารถปนเปื้อนมากับวัตดุดิบที่นำมาปรุงอาหาร และการสัมผัสจากมือที่หยิบจับอาหาร วัตถุดิบที่มีเชื้อไวรัสปะปน แล้ว ไม่ได้ทำความสะอาดให้ดีพอ

5 โรคอันตราย เกิดจากมือสกปรก

โรคมือเท้าปาก

โรคยอดฮิต ระบาดมากในเด็กเล็ก ติดต่อจากการสัมผัสน้ำลาย น้ำมูก หรืออุจจาระของผู้ป่วยโดยตรง หรือทางอ้อม เช่น สัมผัสของใช้ ของเล่น รวมไปถึงประตูทางเข้าออก ที่อาจถูกคราบน้ำลาย น้ำมูกปะปนไปด้วย มักระบาดในโรงเรียนชั้นอนุบาลเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กเล็ก สำหรับผู้ใหญ่ที่ดูแลความสะอาดของมือไม่ดีพอ ก็สามารถติดเชื้อและเป็นโรคนี้ได้เช่นกัน

โรคตาแดง

โรคตาแดงสามารถพบได้ตลอดปี แต่อาจพบระบาดหนักในช่วงหน้าฝน เกิดจากการติดเชื้อไวรัส จนทำให้เกิดอาการอักเสบของเยื่อบุตา ส่วนใหญ่จะติดต่อโดยตรงจากการสัมผัสน้ำตาของผู้ป่วย ที่ติดมากับนิ้วมือ และแพร่จากนิ้วมือมาติดที่ตาโดยตรง สามารถติดต่อได้ง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ พบได้บ่อยในเด็กเล็กและนักเรียนชั้นประถมศึกษา เป็นโรคที่ไม่มีอันตรายรุนแรง แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เริ่มป่วย อาจติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนทำให้ตาพิการได้

โรคกลากเกลื้อน

กลาก และเกลื้อน เป็นคนละโรคกัน แต่สามารถติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งได้ด้วยการสัมผัส โดยอาจเป็นการสัมผัสจากมือที่รอยกลากเกลื้อนโดยตรง หรือเป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสของเชื้อราติดต่อกันจากข้างของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงสิ่งของตามสถานที่สาธารณะ และจากขนสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยง และของใช้ในร้านตัดผม ทำเล็บที่ใช้อุปกรณ์ร่วมกันโดยไม่ได้ทำความสะอาดให้ดีเพียงพอ

5 โรคอันตราย เกิดจากมือสกปรก

วิธีควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค

วิธีที่ดีที่สุดในการควบคุม หรือหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรค คือการมีสุขอนามัยที่ดี เฮเฟเล่ขอนำเสนอ หลักการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

 • ล้างมือเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนการรับประทานอาหาร ก่อนและหลังการประกอบอาหาร และหลังจากการไอ จาม หรือเข้าห้องน้ำ รวมไปถึงการใช้ประตูเข้าบ้าน
 • สัมผัสและประกอบอาหารอย่างปลอดภัย ทำความสะอาดมือ และบริเวณที่ใช้ประกอบอาหารอย่างสม่ำเสมอ ไม่รวมอาหารดิบ กับอาหารปรุงสุกไว้ด้วยกัน ปรุงอาหารให้สุก และเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นเพื่อชะลอการเติบโตของแบคทีเรีย
 • การฉีดวัคซีน (หรือการสร้างภูมิคุ้มกัน) คือวิธีการที่ดีอย่างยิ่งที่จะช่วยปกป้องคุณจากการติดเชื้อที่รุนแรง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกในครอบครัวของคุณได้รับการฉีดวัคซีนตามตารางที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพแนะนำ
 • ทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับอาหารและพื้นผิวที่ต้องมีการสัมผัสอยู่เสมอ เช่น ก๊อกน้ำ มือจับ โทรศัพท์ ปุ่มกดต่างๆ
 • หลีกเลี่ยงการใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว แม้จะเป็นคนในครอบครัว ก็ควรแยกใช้ให้ถูกสุขลักษณะ เพราะในแต่ละวัน เราไม่อาจรู้เลยว่า คนในครอบครัวไปพบเจอกับมลพิษ หรือเชื้อโรคจากทีไหนมาบ้าง รวมไปถึงการเลือกใช้ช้อนกลางในมื้ออาหารก็เป็นอีกวีป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
5 โรคอันตราย เกิดจากมือสกปรก

เลือกใช้ของใช้ หรือเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค อย่าง มือจับก้านโยก Hoppe SecuSan จากเฮเฟเล่ ที่ถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มสุขอนามัยที่ดี โดยทำหน้าที่ลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรค แบคทีเรีย และเชื้อรา ได้ถึง 99.9% และป้องกันการแตกตัวของเซลล์ ภายใน 24 ชม. ด้วยนวัตกรรมไอออนเงินที่เคลือบบนผิวของมือจับ

จึงเหมาะกับ สถานที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อโรคอย่าง โรงพยาบาล คลินิก สถานเลี้ยงเด็ก สถาบันการศึกษา ร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ห้องน้ำ หรืออาคารสาธารณะต่างๆ เป็นต้น ที่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความสุขอนามัย หรือครอบครัวที่เน้นเรื่องความสะอาด โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็ก หรือผู้สูงอายุ

เฮเฟเล่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้จะช่วยเพิ่มแนวทางการรับมือจากเชื้อโรค และเพิ่มสุขอนามัยให้ดีกับทุกคน

Credit : www.dettolthailand.com, www.samitivejhospitals.com
บทความที่เกี่ยวข้อง