รู้หรือไม่? การวางอาหารริมจานหมุนในไมโครเวฟช่วยให้ร้อนเร็วกว่า

หรือไม่? การวางอาหารริมจานหมุนในไมโครเวฟช่วยให้ร้อนเร็วกว่า
เพราะหลักการทำงานของไมโครเวฟนั้น จะใช้ไฟฟ้าวิ่งผ่านขดลวดเหนี่ยวนำให้เกิดการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง โดยจะทำปฏิกิริยาในส่วนที่เป็นน้ำ ไขมัน หรือน้ำตาลบางชนิด ทำให้เกิดความร้อน โดยคลื่นในไมโครเวฟจะพุ่งแบบกระจัดกระจายสะท้อนไปมาอยู่ภายใน ซึ่งทำให้การวางอาหารริมจานหมุน จะได้รับคลื่นไมโครเวฟได้ทั่วถึงมากกว่าการวางอาหารตรงกลางจานหมุนนั่นเอง
บทความที่เกี่ยวข้อง