ที่ดินต้องห้าม สร้างบ้านแล้วมีแต่เรื่องไม่ดี

ที่ดินต้องห้าม สร้างบ้านแล้วมีแต่เรื่องไม่ดี

การเลือกทำเลสร้างบ้านหรือการเลือกซื้อบ้านสำเร็จรูป นับเป็นเรื่องใหญ่และมีความสำคัญอย่างมาก เพราะด้วยจำนวนเงินที่ต้องลงทุนไป และที่สำคัญที่อยู่อาศัยนี้ยังมีทั้งผลดีและผลร้ายต่อสมาชิกในครอบครัวด้วย หลายคนมองเพียงเรื่องการดีไซน์ ความสวยงาม ราคา การเดินทาง ฯลฯ ซึ่งก็เป็นสิ่งถูกต้อง แต่กลับละเลยถึงรูปทรงของผืนดินอันเป็นที่ตั้งของบ้านนั้น ดังนั้น ก่อนควักเงินก้อนโตซื้ออสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูงเช่นนี้ ควรพิจารณาถึงรูปทรงของผืนดินและสภาพแวดล้อมรอบบ้านอย่างรอบคอบเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็น

1. ภูมิหลังของที่ดิน

ก่อนตัดสินใจเลือกที่ดินแปลงใดสร้างบ้าน ควรเสาะแสวงหาข้อมูลให้แน่ชัดก่อนว่า ที่ดินนั้นเคยเป็นสถานที่ทำสิ่งใดมาก่อน ถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ โรงพยาบาล สุสาน ศาสนสถาน เหล่านี้พึงหลีกเลี่ยงเสีย เพราะเป็นแหล่งรวมพลังงานด้านลบมากมาย ทั้งยังเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคด้วย

2. ที่ดินที่ใกล้แม่น้ำมากเกินไป

มีอันตรายเพราะตัวบ้านจะถูกน้ำกัดเซาะพังทลายได้ จึงควรปลูกบ้านให้ห่างจากแม่น้ำเป็นระยะที่พอสมควร และต้องไม่ใช่แหล่งน้ำนิ่ง ต้องเป็นน้ำที่มีการไหลเวียนหรือเคลื่อนไหวตลอดเวลา

3. ที่ดินต้องห้าม อยู่แล้วพบเจอแต่เรื่องร้าย

หลายคนเลือกซื้อที่ดินแปลงผืนที่ถูกใจเพื่อต้องการปลูกสร้างบ้านตามสไตล์ที่ตนเองชอบ ซึ่งที่ดินที่มีลักษณะถูกต้องตามฮวงจุ้ย ควรเป็นที่ดินแปลงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือจะเป็นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งมีหน้าแคบหลังกว้างก็ได้ แต่ที่ดินที่มีลักษณะต่อไปนี้ ผู้ซื้อพึงหลีกเลี่ยง

  • ที่ดินรูปสามเหลี่ยมหรือชายธง ที่ดินแบบนี้ถือว่ามีผลร้ายในทางฮวงจุ้ยอย่างมาก เพราะอาจส่งผลให้สมาชิกในบ้านเจ็บป่วยบ่อย ขาดโชคลาภด้านการเงิน รวมทั้งเกิดปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง นอกจากนั้น ที่ดินที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนี้ มักเหลือที่ดินบางส่วนซึ่งไม่อาจใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่อีกด้วย เป็นความสูญเปล่าที่น่าเสียดายยิ่ง
  • ที่ดินรูปมีดอีโต้ ที่ดินรูปค้อน ที่ดินรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนบ้านที่สร้างบนที่ดินลักษณะนี้ มักพบเจอแต่เรื่องเคราะห์ร้าย มีปัญหาด้านสุขภาพและอาจประสบอุบัติเหตุจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ แต่หากพิจารณาตาหลักเหตุผลแล้ว ที่ดินรูปค้อนเป็นที่เว้าแหว่ง ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นั่นเอง
  • ที่ดินที่ต่ำกว่าพื้นที่โดยรอบ บ้านที่สร้างบนที่ดินที่ต่ำกว่ารอบๆ หรือบ้านที่มีถนนสูงกว่าตัวบ้าน ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ดี ตำราฮวงจุ้ยถือว่าสิ่งไม่ดีจะไหลถ่ายเทเข้าสู่บ้านได้
  • ที่ดินตาบอด เป็นที่ที่ไม่มีทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะของตัวเอง ถูกล้อมรอบจากที่ดินของผู้อื่น ซึ่งการเดินทางเข้าออกต้องผ่านที่ดินของคนอื่นนั่นเอง
ที่ดินต้องห้าม สร้างบ้านแล้วมีแต่เรื่องไม่ดี

4. สภาพแวดล้อมรอบบ้านต้องห้าม นำมาแต่เรื่องร้าย

นอกจากที่ดินจะเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนปลูกสร้างบ้านแล้ว สภาพแวดล้อมรอบๆ บ้านเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มิควรละเลย ได้แก่

  • หลีกเลี่ยงการสร้างหรือซื้อบ้าน บริเวณที่อยู่ใกล้กับศาลเจ้า ศาลพระพรหม ศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะส่งผลกระทบกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของสมาชิกในบ้าน
  • หากฝั่งตรงข้ามบ้านมีตราครุฑหรือกระจกแปดทิศส่องปะทะ หรือมองเห็นปล่องเมรุเผาศพในระยะสายตา เช่นนี้แล้วพึงหลีกเลี่ยงเสีย
  • รอบๆ บ้านมีสุสาน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม ฮวงจุ้ยเสียหายลักษณะนี้ไม่ควรเลือกซื้อบ้านอยู่ใกล้อย่างเด็ดขาด เพราะพลังของดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ในสุสาน ทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยออดๆ แอดๆ ขาดโชคลาภ และยังมีผลเสียอื่นอีกมากมาย
  • ทางโค้ง ทางสามแพร่ง ถนนที่พุ่งเข้าสู่ตัวบ้าน นำมาซึ่งเรื่องร้ายแรงมากมาย มีหลายคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้จนได้ประสบการณ์ตรงกับตนเองซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นมากมาย ไม่ว่าจะสิ่งลี้ลับหรือการเจ็บป่วยบ่อยครั้งของสมาชิกในบ้าน บางคนอาจคิดว่า แขวนกระจกแปดทิศน่าจะแก้ไขได้ แต่ความจริงที่พึงระลึกไว้เสมอนั่นคือ กระจกแปดทิศช่วยสลายพลังอาถรรพ์หรือสิ่งไม่ดีได้เป็นบางเรื่องบางสิ่งเท่านั้น กระจกแปดทิศมิใช่ของวิเศษที่จะช่วยได้ทุกอย่าง

ดังนั้น สรุปได้ว่า ก่อนจะซื้อที่ดินสร้างบ้าน ควรสืบหาให้แน่ชัดถึงภูมิหลังความเป็นมา ตลอดจนพิจารณาสภาพแวดล้อมรอบบ้านอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้บ้านเป็น “วิมาน” ของเราอย่างแท้จริง

*เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
บทความที่เกี่ยวข้อง