จัดบ้าน 8 ทิศ พิชิตอุปสรรค อยู่แล้วดี มีสุข

จัดบ้าน 8 ทิศ พิชิตอุปสรรค อยู่แล้วดี มีสุข

บ้าน คือ สิ่งทีสำคัญในชีวิต จะดีแค่ไหนถ้าบ้านของเราสามารถส่งเสริมชีวิตเราและคนในครอบครัวให้อยู่ดี มีสุข แข็งแรง ร่ำรวยได้ เราสามารถเลือกซื้อหรือปลูกบ้าน ตามทิศทางที่เป็นมงคล เพื่อเสริมชะตาได้ด้วยตัวเอง วันนี้อาจารย์จึงนำทิศที่ดีของบ้านในแต่ละปีนักษัตร และทิศร้ายที่ควรหลีกเลี่ยง โดยใช้ประตูทางเข้าบ้านเป็นหลัก ไม่ใช่วัดจากประตูรั้วบ้านนะครับ

การปรับแก้ไขบ้าน 8 ทิศ ให้ชีวีมีสุข
1. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรชวด
ทิศทางที่ดีส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ โชคลาภ สุขภาพแข็งแรง ประตูหน้าบ้านควรหันไปทางทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศทางที่เสียทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง ปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทิศเหนือ
การปรับแก้ไขบ้าน 8 ทิศ ให้ชีวีมีสุข
2. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรฉลู
ทิศทางที่ดีส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ โชคลาภ สุขภาพแข็งแรง ประตูหน้าบ้านควรหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และ ทิศตะวันออก

ทิศทางที่เสียทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง ปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
การปรับแก้ไขบ้าน 8 ทิศ ให้ชีวีมีสุข
3. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรขาล
ทิศทางที่ดีส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ โชคลาภ สุขภาพแข็งแรงประตูหน้าบ้านควรหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศเหนือ และ ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศทางที่เสียทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง ปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
การปรับแก้ไขบ้าน 8 ทิศ ให้ชีวีมีสุข
4. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรเถาะ
ทิศทางที่ดีส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ โชคลาภ สุขภาพแข็งแรง ประตูหน้าบ้านควรหันไปทางทิศตะวันตกทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และ ทิศตะวันออกเฉียงใต้

ทิศทางที่เสียทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง ปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทิศตะวันออก
การปรับแก้ไขบ้าน 8 ทิศ ให้ชีวีมีสุข
5. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรมะโรง
ทิศทางที่ดีส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ โชคลาภ สุขภาพแข็งแรง ประตูหน้าบ้านควรหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และ ทิศใต้

ทิศทางที่เสียทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง ปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทิศตะวันออกเฉียงใต้
การปรับแก้ไขบ้าน 8 ทิศ ให้ชีวีมีสุข
6. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรมะเส็ง
ทิศทางที่ดีส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ โชคลาภ สุขภาพแข็งแรงประตูหน้าบ้านควรหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก และ ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศทางที่เสียทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง ปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทิศตะวันออกเฉียงใต้
การปรับแก้ไขบ้าน 8 ทิศ ให้ชีวีมีสุข
7. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรมะเมีย
ทิศทางที่ดีส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ โชคลาภ สุขภาพแข็งแรง ประตูหน้าบ้านควรหันไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และ ทิศตะวันตกเฉียงใต้

ทิศทางที่เสียทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง ปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทิศใต้
การปรับแก้ไขบ้าน 8 ทิศ ให้ชีวีมีสุข
8. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรมะแม
ทิศทางที่ดีส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ โชคลาภ สุขภาพแข็งแรงประตูหน้าบ้านควรหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และ ทิศตะวันตก

ทิศทางที่เสียทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง ปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทิศตะวันตกเฉียงใต้
การปรับแก้ไขบ้าน 8 ทิศ ให้ชีวีมีสุข
9. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรวอก
ทิศทางที่ดีส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ โชคลาภ สุขภาพแข็งแรงประตูหน้าบ้านควรหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศใต้ และ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศทางที่เสียทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง ปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทิศตะวันตกเฉียงใต้
การปรับแก้ไขบ้าน 8 ทิศ ให้ชีวีมีสุข
10. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรระกา
ทิศทางที่ดีส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ โชคลาภ สุขภาพแข็งแรง ประตูหน้าบ้านควรหันไปทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศทางที่เสียทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง ปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทิศตะวันตก
การปรับแก้ไขบ้าน 8 ทิศ ให้ชีวีมีสุข
11. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรจอ
ทิศทางที่ดีส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ โชคลาภ สุขภาพแข็งแรงประตูหน้าบ้านควรหันไปทางทิศตะวันออก เฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และ ทิศเหนือ

ทิศทางที่เสียทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง ปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
การปรับแก้ไขบ้าน 8 ทิศ ให้ชีวีมีสุข
12. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรกุน
ทิศทางที่ดีส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ โชคลาภ สุขภาพแข็งแรง ประตูหน้าบ้านควรหันไปทางทิศตะวันออก เฉียงใต้ ทิศตะวันตก และ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทิศทางที่เสียทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง ปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

สำหรับท่านที่ทิศทางบ้านไม่ดี เรามีวิธีปรับแก้และส่งเสริมให้ดีขึ้น คลิกได้เลยครับ "การปรับแก้ไขบ้าน 8 ทิศ ให้ชีวีมีสุข ส่งเสริมโชคลาภ"

หมอวิน

หมอวิน
อานันต์วาม มนต์ฤทธิรุตม์
สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

*เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
บทความที่เกี่ยวข้อง