ประตูบ้านถูกทิศ ชีวิตมีโชคลาภ

ประตูบ้านถูกทิศ ชีวิตมีโชคลาภ

บ้าน เป็นสิ่งทีสำคัญในชีวิต จะดีเพียงใดถ้าบ้านสามารถส่งเสริมชีวิตเราและคนในครอบครัวให้ดีขึ้นได้ ซึ่งเราสามารถเลือกซื้อหรือปลูกบ้านตามทิศทางที่เป็นมงคล เพื่อเสริมชะตาได้ด้วยตัวเอง วันนี้อาจารย์จึงนำทิศที่ดีของบ้านในแต่ละปีนักษัตร และทิศร้ายที่ควรหลีกเลี่ยง มาให้ท่านได้ใช้กันครับ โดยยึดประตูทางเข้าบ้านเป็นหลัก ไม่ใช่วัดจากประตูรั้วบ้านนะครับ รวมถึง รู้จักวิธีการปรับแก้ไขกัน คงไม่ต้องถึงกับต้องย้ายบ้านหรือย้ายประตูกันนะครับ แต่ให้ใช้วิธีที่ง่ายที่สุดนั่นคือการใช้สีสันเข้ามาช่วย ตามนี้เลยครับ

ประตูบ้านถูกทิศ ชีวิตมีโชคลาภ

1. นักษัตรชวด (หนู)

ทิศทางที่ดี ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ มีโชคลาภ สุขภาพแข็งแรง ประตูหน้าบ้านควรหันทางทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศทางที่เสีย ทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง เกิดเกิดปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทางทางทิศเหนือ
วิธีแก้ไขประตูทางทิศเหนือของบ้าน ปรับด้วยสี วัสดุ และพรม สีขาว ฟ้า น้ำเงิน ดำ เทา จะส่งผลให้เกิดปัญญา สมองแจ่มใส เฉลียวฉลาด คล่องแคล่ว ความรู้สึกไว สุภาพอ่อนโยน และในครอบครัวมีเหตุผลมีหลักการ มีศักดิ์ศรี มีน้ำใจผูกพันต่อกัน

ประตูบ้านถูกทิศ ชีวิตมีโชคลาภ

2. นักษัตรฉลู (วัว)

ทิศทางที่ดี ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ มีโชคลาภ สุขภาพแข็งแรง ประตูหน้าบ้านควรหันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออก
ทิศทางที่เสีย ทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง เกิดเกิดปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
วิธีแก้ไขประตูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน ปรับด้วยสี วัสดุ และพรม สีขาว ครีม เทาอ่อน น้ำตาล น้ำตาลส้ม น้ำตาลโอ๊ค จะส่งเสริมให้ครอบครัวมีเหตุผล มีหลักการ มีศักดิ์ศรี มีน้ำใจผูกพันต่อกัน และส่งเสริมความอดทน มั่นคง ซื่อสัตย์ กตัญญู มีคุณธรรม สุขุม หนักแน่น ใจกว้าง ถ้อยทีถ้อยอาศัย เห็นใจผู้อื่น อ่อนโยน และอารมณ์ดี

ประตูบ้านถูกทิศ ชีวิตมีโชคลาภ

3. นักษัตรขาล (เสือ)

ทิศทางที่ดี ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ มีโชคลาภ สุขภาพแข็งแรง ประตูหน้าบ้านควรหันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศทางที่เสีย ทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง เกิดปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
วิธีแก้ไขประตูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้าน ปรับด้วยสี วัสดุ และพรม สีฟ้า คราม น้ำเงิน เขียวทุกเฉด จะส่งผลให้เสริมปัญญา สมองแจ่มใส เฉลียวฉลาด คล่องแคล่วว่องไว สุภาพ อ่อนโยน และส่งเสริมให้มีนิสัยใจคอมีความเมตตา ชอบทำความดี ใจบุญ มีคุณธรรม สมาธิดี หนักแน่น และมีความอดทน

ประตูบ้านถูกทิศ ชีวิตมีโชคลาภ

4. นักษัตรเถาะ (กระต่าย)

ทิศทางที่ดี ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ มีโชคลาภ สุขภาพแข็งแรง ประตูหน้าบ้านควรหันทางทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศทางที่เสีย ทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง เกิดปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทางทิศตะวันออก
วิธีแก้ไขประตูทางทิศตะวันออกของบ้าน ปรับด้วยสี วัสดุ และพรม สีฟ้า คราม น้ำเงิน เขียวทุกเฉด จะส่งผลให้เสริมปัญญา สมองแจ่มใส เฉลียวฉลาด คล่องแคล่วว่องไว สุภาพ อ่อนโยน และส่งเสริมให้มีนิสัยใจคอมีความเมตตา ชอบทำความดี ใจบุญ มีคุณธรรม สมาธิดี หนักแน่น และมีความอดทน

ประตูบ้านถูกทิศ ชีวิตมีโชคลาภ

5. นักษัตรมะโรง (มังกร)

ทิศทางที่ดี ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ มีโชคลาภ สุขภาพแข็งแรง ประตูหน้าบ้านควรหันทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และทิศใต้
ทิศทางที่เสีย ทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง เกิดปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
วิธีแก้ไขประตูทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้าน ปรับด้วยสี วัสดุ และพรม สีขาว ครีม เทาอ่อน น้ำตาล น้ำตาลส้ม น้ำตาลโอ๊ค จะส่งเสริมให้ครอบครัวมีเหตุผล มีหลักการ มีศักดิ์ศรี มีน้ำใจผูกพันต่อกัน มีความอดทน มั่นคง ซื่อสัตย์ กตัญญู มีคุณธรรม สุขุม หนักแน่น ใจกว้าง ถ้อยทีถ้อยอาศัย เห็นใจผู้อื่น อ่อนโยน และอารมณ์ดี

ประตูบ้านถูกทิศ ชีวิตมีโชคลาภ

6. นักษัตรมะเส็ง (งูเล็ก)

ทิศทางที่ดี ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ มีโชคลาภ สุขภาพแข็งแรง ประตูหน้าบ้านควรหันทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันออก และทิศตะวันตกเฉียงใต้
ทิศทางที่เสีย ทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง เกิดปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
วิธีแก้ไขประตูทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้าน ปรับด้วยสี วัสดุ และพรม สีเขียวทุกเฉด สีแดง แดงแสด ชมพู ม่วงแดง จะส่งเสริมให้นิสัยมีความเมตตา ชอบทำความดี ใจบุญ มีคุณธรรม สมาธิดี หนักแน่น มีความอดทน มีความกระตือรือร้น มองโลกชัดเจน มีมารยาท รักพวกพ้อง ครอบครัว ตรงไปตรงมา โปร่งใส และมีน้ำใจ

ประตูบ้านถูกทิศ ชีวิตมีโชคลาภ

7. นักษัตรมะเมีย (ม้า)

ทิศทางที่ดี ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ มีโชคลาภ สุขภาพแข็งแรง ประตูหน้าบ้านควรหันทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้
ทิศทางที่เสีย ทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง เกิดปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทางทิศใต้
วิธีแก้ไขประตูทางทิศใต้ของบ้าน ปรับด้วยสี วัสดุ และพรม สีเขียวทุกเฉด สีแดง แดงแสด ชมพู ม่วงแดง จะส่งเสริมให้นิสัยมีความเมตตา ชอบทำความดี ใจบุญ มีคุณธรรม สมาธิดี หนักแน่น มีความอดทน มีความกระตือรือร้น มองโลกชัดเจน มีมารยาท รักพวกพ้อง ครอบครัว ตรงไปตรงมา โปร่งใส และมีน้ำใจ

ประตูบ้านถูกทิศ ชีวิตมีโชคลาภ

8. นักษัตรมะแม (แพะ)

ทิศทางที่ดี ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ มีโชคลาภ สุขภาพแข็งแรงประตูหน้าบ้านควรหันทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศตะวันตก
ทิศทางที่เสีย ทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง เกิดปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
วิธีแก้ไขประตูทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน ปรับด้วยสี วัสดุ และพรม สีขาว ครีม เทาอ่อน น้ำตาล น้ำตาลส้ม น้ำตาลโอ๊ค จะส่งเสริมให้ครอบครัวมีเหตุผล มีหลักการ มีศักดิ์ศรี มีน้ำใจผูกพันต่อกัน มีความความอดทน มั่นคง ซื่อสัตย์ กตัญญู มีคุณธรรม สุขุม หนักแน่น ใจกว้าง ถ้อยทีถ้อยอาศัย เห็นใจผู้อื่น อ่อนโยน และอารมณ์ดี

ประตูบ้านถูกทิศ ชีวิตมีโชคลาภ

9. นักษัตรวอก (ลิง)

ทิศทางที่ดี ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ มีโชคลาภ สุขภาพแข็งแรงประตูหน้าบ้านควรหันทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศใต้ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ทิศทางที่เสีย ทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง เกิดปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
วิธีแก้ไขประตูทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน ปรับด้วยสี วัสดุ และพรม สีขาว ครีม เหลืองอ่อน น้ำตาล สีอิฐ ส้ม น้ำตาลโอ๊ค จะส่งเสริมให้มีความอดทน มั่นคง ซื่อสัตย์ กตัญญู มีคุณธรรม สุขุม หนักแน่น ใจกว้าง ถ้อยที ถ้อยอาศัย เห็นใจผู้อื่น อ่อนโยนอารมณ์ และส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีเหตุผล มีหลักการ มีศักดิ์ศรี มีน้ำใจ และมีความผูกพันซึ่งกันและกัน

ประตูบ้านถูกทิศ ชีวิตมีโชคลาภ

10. นักษัตรระกา (ไก่)

ทิศทางที่ดี ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ มีโชคลาภ สุขภาพแข็งแรง ประตูหน้าบ้านควรหันทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ทิศทางที่เสีย ทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง เกิดปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทางทิศตะวันตก
วิธีแก้ไขประตูทางทิศตะวันตกของบ้าน ปรับด้วยสี วัสดุ และพรม สีขาว ครีม เหลืองอ่อน น้ำตาล สีอิฐ ส้ม น้ำตาลโอ๊ค จะส่งเสริมให้มีความอดทน มั่นคง ซื่อสัตย์ กตัญญู มีคุณธรรม สุขุม หนักแน่น ใจกว้าง ถ้อยที ถ้อยอาศัย เห็นใจผู้อื่น อ่อนโยนอารมณ์ และส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีเหตุผล มีหลักการ มีศักดิ์ศรี มีน้ำใจ และมีความผูกพันซึ่งกันและกัน

ประตูบ้านถูกทิศ ชีวิตมีโชคลาภ

11. นักษัตรจอ (สุนัข)

ทิศทางที่ดี ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ มีโชคลาภ สุขภาพแข็งแรงประตูหน้าบ้านควรหันทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ และทิศเหนือ
ทิศทางที่เสีย ทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง เกิดปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
วิธีแก้ไขประตูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน ปรับด้วยสี วัสดุ และพรม สีขาว ครีม เทาอ่อน น้ำตาล น้ำตาลส้ม น้ำตาลโอ๊ค จะส่งเสริมให้ครอบครัวมีเหตุผล มีหลักการ มีศักดิ์ศรี มีน้ำใจผูกพันต่อกัน มีความอดทน มั่นคง ซื่อสัตย์ กตัญญู มีคุณธรรม สุขุม หนักแน่น ใจกว้าง ถ้อยทีถ้อยอาศัย เห็นใจผู้อื่น อ่อนโยน และอารมณ์ดี

ประตูบ้านถูกทิศ ชีวิตมีโชคลาภ

12. นักษัตรกุน (หมู)

ทิศทางที่ดี ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จ มีโชคลาภ สุขภาพแข็งแรง ประตูหน้าบ้านควรหันทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศทางที่เสีย ทำให้เกิดปัญหากระทบกระทั่ง ทะเลาะเบาะแว้ง เกิดปัญหาในครอบครัวและเรื่องงาน ประตูหน้าบ้านไม่ควรหันทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
วิธีแก้ไขประตูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน ปรับด้วยสี วัสดุ และพรม สีขาว ฟ้า น้ำเงิน ดำ เทา ในทิศเหนือ จะส่งผลให้เกิดปัญญา สมองแจ่มใส เฉลียวฉลาด คล่องแคล่ว ความรู้สึกไว สุภาพอ่อนโยน และในครอบครัวมีเหตุผลมีหลักการ มีศักดิ์ศรี และมีน้ำใจผูกพันต่อกัน

หวังว่าท่านผู้อ่านจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ เพื่อการจัดวางตำแหน่งของประตูบ้านได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดโชคลาภและความสุขสวัสดิ์มงคลแก่ทุกคนในครอบครัว

หมอวิน

หมอวิน
อานันต์วาม มนต์ฤทธิรุตม์
สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

*เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
บทความที่เกี่ยวข้อง