เปิดปิดอย่างมีดีไซน์ ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า

เปิดปิดอย่างมีดีไซน์ ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า

มิติใหม่ของการเปิดบาน ที่ไม่จำกัดอยู่แต่เพียงแค่บานสวิงหรือบานเลื่อนเท่านั้น เพราะรูปแบบพื้นที่การใช้งานที่ต่างกัน ทำให้ความต้องการบานเปิดนั้นต่างกันไปด้วย เฮเฟเล่คิดค้นและใส่ใจด้วยการดีไซน์รูปแบบการเปิดที่อิสระ สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ในทุกพื้นที่ ด้วยอุปกรณ์บานเปิด Free Family ที่จะช่วยเพิ่มอิสระในการเปิดบาน ให้ยิ่งสะดวกใช้งานและมีความสวยงามไปในตัว

เปิดปิดอย่างมีดีไซน์ ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า

Free Family คือ?

อุปกรณ์บานเปิดที่เป็นทั้งบานพับและตั้งค้างระหว่างการเปิด สามารถเลือกรูปแบบการเปิดได้ถึง 4 แบบ ให้สอดรับกับพื้นที่การใช้งานที่มีข้อจำกัดต่างกัน คือ

บานเปิดขึ้น
สามารถเปิดด้วยมุมเปิด 90 องศา และ 107 องศา เหมาะกับตู้ที่มีความสูงระดับปานกลาง ใช้พื้นที่ด้านบนน้อย มีความลึกของตู้ไม่มากนัก

เปิดปิดอย่างมีดีไซน์ ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า

บานเฟี้ยม
ช่วยเรื่องระยะมือจับไม่สูงเกินไปเมื่อเปิดบาน แต่สามารถใช้งานภายในได้สะดวก เหมาะกับหน้าบานที่มีความสูง มีพื้นที่ในห้องน้อย

บานสวิง
บานเปิดที่เปิดขึ้นด้วยการแกว่งขึ้นด้านบน เหมาะสำหรับบานเปิดขนาดใหญ่ ช่วยให้การใช้งานภายในทำได้สะดวก

เปิดปิดอย่างมีดีไซน์ ใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า

บานยกขนานกับตู้
ลดการใช้พื้นที่ด้านหน้าตู้ เพราะใช้ระยะการเปิดไม่มาก เพียงยกและดันขึ้น เหมาะสำหรับทำช่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า จะสะดวกในการใช้งาน

อุปกรณ์บานเปิด Free Family สามารถใชได้กับทั้งหน้าบานกระจก และวัสดุที่มีความหนาหรือวัสดุที่แตกต่างกันได้

การใช้งานอุปกรณ์บานเปิดแบบ Free Family ทำให้การเปิดปิดหน้าบานใช้แรงเพียงเล็กน้อย แม้หน้าบานจะมีน้ำหนักมาก ไม่มีแรงกระแทกเมื่อหยุดบาน ในขณะเดียวกัน ก็เคลื่อนที่อย่างนุ่มนวล องศาในการหยุดบานทำได้หลายตำแหน่ง ทำให้ระยะมือจับอยู่ในระยะที่ต้องการ หากตู้แบบไม่มีมือจับสามารถเลือกใช้อุปกรณ์รุ่นกดเพื่อเปิดได้ เพียงกดลงบริเวณด้านล่างของหน้าบานเล็กน้อยก็สามารถเปิดบานขึ้นได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-741-7171

บทความที่เกี่ยวข้อง