ฮวงจุ้ยกับสุขภาพผู้อยู่อาศัย

ฮวงจุ้ยกับสุขภาพผู้อยู่อาศัย

อย่างที่รู้กันกับคำว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” กับชีวิตประจำวันที่ทุกคนต้องประกอบสัมมาอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัว พักผ่อนกันน้อย ทำให้สุขภาพไม่แข็งแรง วันนี้อาจารย์จะมาแนะนำการปรับบ้านเราให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงกันมากขึ้นนะครับ ไม่ว่าบ้านหรือที่ทำงานก็สามารถนำหลักการนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ ตู้ยาหรือยาสามัญประจำบ้านของใกล้ตัวจัดให้ถูกที่ถูกทาง ก็จะเกิดประโยชน์ต่อผู้อาศัยในบ้านหลังนั้นที่ดีขึ้นได้มาเริ่มกันเลยนะครับ

1. บ้านที่ทิศทางหน้าบ้านหันทางทิศใต้

อัญเชิญปู่ชีวก (ซึ่งหมายถึงการรักษาและสุขภาพ) ที่ทิศตะวันออก จัดพื้นที่ให้สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเท ปลอดโปร่ง ก็จะทำให้สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพพลานามัยที่ดีได้ ควรหมั่นออกกำลังกายด้วยนะครับ ดื่มน้ำเปล่าบ่อยๆ

2. บ้านทิ่ทิศทางหน้าบ้านหันทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ให้หาตู้ยา (ซึ่งมีความหมายเรื่องการรักษา) หรือกระเป๋ายาสีขาว ติดทางทิศตะวันตก ให้มีแสงสว่างเพียงพอ มีความสะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีเวลาก็ชวนสมาชิกในครอบครัวออกกำลังกายซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

3. บ้านที่ทิศทางหน้าบ้านหันทางทิศตะวันตก

ให้หากวางโลหะ (หมายถึงอายุยืนยาว) วางในตำแหน่งทิศเหนือเป็นการกระตุ้นเรื่องสุขภาพ สมาชิกในครอบครัวควรเปิดหน้าต่างถ่ายเทอากาศ จัดพื้นที่ให้สะอาด ดูแลออกกำลังกายเพื่อให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้น

4. บ้านที่ทิศทางหน้าบ้านหันทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ทางทิศใต้เป็นตำแหน่งสุขภาพ ในตำแหน่งทิศใต้ให้ใช้กระเป๋าหรือตู้ยาสีแดง นำไปติดผนัง ปรับความสมดุลให้สุขภาพผู้อยู่อาศัยมีพลานามัยที่แข็งแรง แต่ก็ต้องหมั่นออกกำลังกาย ดื่มน้ำสะอาดเป็นประจำ นะครับ

5. บ้านที่ทิศทางหน้าบ้านหันทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

ตำแหน่งที่มีผลต่อสุขภาพคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จัดหาต้นไผ่กวนอิมตั้งไว้ในตำแหน่งนี้ จัดพื้นที่ให้สะอาด ให้อากาศถ่ายเท มีแสงสว่าง จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้น ควรออกกำลังกายควบคู่กันไปด้วยนะครับ

6. บ้านที่ทิศทางหน้าบ้านหันทางทิศตะวันออก

ให้ตั้งจั๊กจั่นโลหะ (หมายถึงการคืนชีพหรืออมตะ) ไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้าน จะช่วยหนุนนำ ให้คนในบ้านมีสุขภาพที่แข็งแรง ควรชวนสมาชิกในครอบครัวไปออกกำลังกายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวควบคู่กันไปนะครับ

7. บ้านที่ทิศทางหน้าบ้านหันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

ให้ตั้งจั๊กจั่นไม้ (หมายถึงการคืนชีพหรืออมตะ) ไว้ในตำแหน่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จัดพื้นที่ให้สว่าง มีอากาศถ่ายเท จะช่วยสร้างสมดุลย์เรื่องสุขภาพให้กับคนในครอบครัวดีขึ้น

8. บ้านที่ทิศทางหน้าบ้านหันทางทิศเหนือ

อัญเชิญปู่ชีวก (ซึ่งหมายถึงการรักษาและสุขภาพ) ที่ตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดให้อากาศถ่ายเท พื้นที่มีความสว่าง จะได้มีความเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ควรออกกำลังกายควบคู่ พร้อมดื่มน้ำสะอาดอยู่เป็นประจำ

อีกสิ่งที่มีความสำคัญกับชีวิตคนเรา ที่คงปฏิเสธไม่ได้คือเรื่องสุขภาพ หากเจ็บป่วยก็ต้องเสียเงินทองรักษาตัว หมดเงินไปโดยใช่เหตุ กับการที่เรารู้หลักการณ์ที่ดีนำมาใช้ ควบคู่กับการออกกำลังกายบ้าง ก็เป็นความมงคลที่ดีกับชีวิตนะครับ

หมอวิน

หมอวิน
อานันต์วาม มนต์ฤทธิรุตม์
สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

*เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
บทความที่เกี่ยวข้อง