ทิศให้โชคลาภด้านการเงินของทั้ง 12 นักษัตร

ทิศให้โชคลาภด้านการเงินของทั้ง 12 นักษัตร

สวัสดีครับ กับช่วงเวลาที่เศรษฐกิจบ้านเราสะดุดติดขัด เรามาดูกันสิว่า เราจะมีการปรับให้ชีวิตเรามีโชคลาภ การงานคล่องตัว สะดวกมากขึ้น วันนี้อาจารย์จะมาแนะนำเรื่องทิศโชคลาภของ 12 นักษัตรกัน หลักการที่สามารถนำไปใช้กันที่บ้านและที่ทำงานได้นะครับ ลองอ่านตามกันไปนะครับ ขอเริ่มกันที่ นักษัตรชวด

ทิศให้โชคลาภด้านการเงินของทั้ง 12 นักษัตร
1. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรชวด
ผู้แคล่วคล่องว่องไว ทิศทางที่ส่งเสริมให้สมพงษ์เกิดโชคลาภกับคนเกิดนักษัตรปีนี้ คือ ทิศเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ เราจะวางมังกรที่ทำด้วยหินสีฟ้า สีน้ำเงิน หรือสีดำ กระตุ้นให้เกิดโชคลาภ ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้จะวางสัญลักษณ์ของลิงที่ทำด้วยโลหะ เช่นทองเหลือง ส่วนทิศเหนือจะใช้ในการวางโต๊ะทำงานหรือเป็นที่นั่ง
ทิศให้โชคลาภด้านการเงินของทั้ง 12 นักษัตร
2. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรฉลู
ผู้หนักแน่น ทิศทางที่ส่งเสริมคุณงาม ความดี โชคลาภ ได้แก่ทิศตะวันตก ในทิศนี้เราจะใช้สัญลักษณ์ของไก่ทำด้วยโลหะมาวาง ส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้ เราจะใช้สัญลักษณ์งู ทำด้วยโลหะมาวางในตำแหน่งนี้ ส่วนที่นั่งทำงานหรือที่นั่ง ของคนนักษัตรฉลู ควรตั้งอยู่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศให้โชคลาภด้านการเงินของทั้ง 12 นักษัตร
3. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรขาล
เจ้าป่า ทิศที่เป็นมงคล สมพงษ์ ส่งเสริม ได้แก่ ทิศใต้ ในตำแหน่งนี้ เราจะวางม้า ทำด้วยไม้ ส่วนในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะวางสุนัขทำด้วยโลหะ เพื่อเสริมบารมี ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่ใช้นั่งทำงานหรือทิศที่นั่ง
ทิศให้โชคลาภด้านการเงินของทั้ง 12 นักษัตร
4. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรเถาะ
ผู้มีความเมตตา ทิศทางที่สมพงษ์ กับเจ้าชะตา คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เราจะใช้สัญลักษณ์ของหมู ทำด้วยไม้ วางในตำแหน่งนี้ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ เราจะใช้สัญลักษณ์แพะ ทำด้วยหยก วางในตำแหน่งนี้ เพื่อเสริมโชคลาภ ส่วนตำแหน่งที่นั่งทำงาน จะนั่งในตำแหน่งทิศตะวันออกเพื่อรับพลัง
ทิศให้โชคลาภด้านการเงินของทั้ง 12 นักษัตร
5. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรมะโรง
เจ้าชะตาที่เกิดปีนักษัตรมะโรง ผู้สุขุม หนักแน่น ทิศทางโชคลาภสัมพันธ์คือทิศเหนือ ในตำแหน่งนี้ เราจะวางสัญลักษณ์ของหนู ทำด้วยหินสีฟ้า น้ำเงินหรือสีดำ และสัญลักษณ์ของลิง ทำด้วยโลหะในตำแหน่งทิศตะวันตกเฉียงใต้ ให้เกิดการหนุนนำ พึ่งพา ช่วยเหลือ ส่วนตำแหน่งทิศที่นั่งทำงานได้แก่ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทิศให้โชคลาภด้านการเงินของทั้ง 12 นักษัตร
6. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรมะเส็ง
ผู้แคล่วคล่องว่องไว รักษามารยาท ให้จัดหาสัญลักษณ์ไก่ทำด้วยโลหะทองเหลือง วางในทิศตะวันตก และสัญลักษณ์ของวัวทำด้วยโลหะ วางไว้ในตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในตำแหน่งที่นั่งหรือโต๊ะทำงานจะวางในตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงใต้ให้เกิดความมั่นคง
ทิศให้โชคลาภด้านการเงินของทั้ง 12 นักษัตร
7. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรมะเมีย
ผู้กระปรี้กระเปร่า อ่อนน้อม ถ่อมตน ทิศทางโชคลาภ ได้แก่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะวางรูปปั้นหรือสัญลักษณ์ของเสือที่ดูสง่างามทำด้วยไม้หรือหยกในตำแหน่งนี้ และสัญลักษณ์ของน้องหมาที่น่ารักผู้ซื่อสัตย์ทำด้วยไม้หรือดิน ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ส่วนตำแหน่งที่นั่งหรือโต๊ะทำงานจะวางทางทิศใต้
ทิศให้โชคลาภด้านการเงินของทั้ง 12 นักษัตร
8. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรมะแม
ผู้ที่มีความเชื่อมั่นสุจริต ทิศทางที่กระตุ้นโชคลาภ ได้แก่ ทิศตะวันออก จัดหาภาพหรือรูปปั้นกระต่ายที่ทำจากหยกวางในตำแหน่งนี้ และทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ให้หาภาพหรือสัญลักษณ์ของหมูทำด้วยไม้หรือหยก วางในทิศทางนี้ ส่วนที่นั่งหรือโต๊ะทำงานจะวางทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เสริมให้เจ้าชะตามีโอกาศและโชคลาภกับชีวิต
ทิศให้โชคลาภด้านการเงินของทั้ง 12 นักษัตร
9. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรวอก
ผู้ชอบความโดดเด่น แคล่วคล่อง ว่องไว ทิศส่งเสริม ได้แก่ทิศเหนือ จัดหาสัญลักษณ์รูปหนูทำด้วยทองเหลืองหรือหยก มาวางในตำแหน่งนี้ และสัญลักษณ์ของมังกรที่ทำจากโลหะ วางในตำแหน่งทิศตะวันออกเฉียงใต้ และเลือกตำแหน่งที่นั่งหรือโต๊ะทำงานในทิศตะวันตก เป็นการเสริมพลังให้ชีวิตมีความรุ่งเรืองในธุรกิจการเงิน
ทิศให้โชคลาภด้านการเงินของทั้ง 12 นักษัตร
10. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรระกา
ผู้ขยันกระตือรือร้น สง่างาม ทิศที่กระตุ้นโชคลาภของท่านคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จัดหาสัญลักษณ์รูปวัวหรือโคทำด้วยโลหะ วางในทิศนี้ และจัดหาสัญลักษณ์รูปงูที่ทำด้วยหยกมาวางในตำแหน่งนี้ จัดวางโต๊ะทำงานหรือที่นั่งในทิศตะวันตก ช่วยส่งเสริมให้กิจการการงานมีความมั่นคง
ทิศให้โชคลาภด้านการเงินของทั้ง 12 นักษัตร
11. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรจอ
ผู้ซื่อสัตย์ เชื่อมั่นในตนเอง ทิศทางโชคลาภ คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จัดหาสัญลักษณ์รูปเสือทำด้วยหยกวางในตำแหน่งนี้ และสัญลักษณ์รูปม้าทำด้วยหยกไว้ทางทิศใต้ จัดวางที่นั่งหรือโต๊ะทำงานทางทิศตะวันตกเฉียงหนือ จะได้มีที่ปรึกษาช่วยเหลือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ทิศให้โชคลาภด้านการเงินของทั้ง 12 นักษัตร
12. สำหรับคนที่เกิดปีนักษัตรกุน
ผู้อิ่มเอมทางจิตใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ทิศทางโชคลาภอยู่ทางทิศตะวันออก จัดหาสัญลักษณ์รูปกระต่ายน่ารักๆทำด้วยหยกหรือไม้วางในทิศทางนี้ และสัญลักษณ์รูปแพะทำด้วยหยกหรือไม้ ไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนที่นั่งหรือโต๊ะทำงาน จัดวางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ กับการกระตุ้นโชคลาภการเงิน 12 นักษัตร ด้วยตัวคุณเอง หลักการเหล่านี้สามารถนำมาใช้ได้จริงและเป็นที่ยอมรับกันในศาสตร์ฮวงจุ้ยที่ใช้กันมาจนปัจจุบันนี้ และตำแหน่งเมื่อเปิดประตูเข้ามาในสำนักงานหรือบ้าน มุมในซ้ายสุดเป็นตำแหน่งโชคลาภอีกหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญ ในตำแหน่งนี้จัดหาต้นไม้ที่ใช้แสงน้อยและยังคงเจริญงอกงามอยู่ เช่น ต้นไผ่กวนอิม จำนวน 2 กระถางหรือ 2 แจกัน จะเป็นต้นพลูด่างก็ได้ครับ

หมอวิน

หมอวิน
อานันต์วาม มนต์ฤทธิรุตม์
สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

*เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
บทความที่เกี่ยวข้อง