การจัดห้องพระเสริมโชคลาภบารมี

การจัดห้องพระเสริมโชคลาภบารมี

1. สำหรับบ้านที่ประตูหน้าบ้านหัน ทิศใต้
ควรจัดห้องพระในส่วนหน้าบ้านด้านซ้ายมือในตำแหน่งรุ่งเรือง และหันหน้าพระหรือจัดโต๊ะหมู่บูชาไปทางทิศตะวันออก ซึ่งทำให้เกิดความรุ่งเรืองกับผู้อยู่อาศัย ประสบโชคในเรื่องทรัพย์สิน ควร สวดมนต์ ถวายน้ำ ปฏิบัติภาวนา รักษาวาจา จะลดเหตุเดือดร้อนวุ่นวาย สิ่งใดก็จะผ่านไปได้ด้วยดี ศัตรูก็จะแพ้ภัยตนเองไป ควรจัดให้ห้องพระให้มีความสว่าง หากองค์พระประธานเป็นพระเนื้อดินจะยิ่งส่งผลกับผู้อยู่อาศัยให้เกิดความสิริมงคลดีนักแล ในตำแหน่งพื้นที่นี้จะส่งเสริมเงินทอง โชคลาภ ควรจัดถวายด้วยไม้เล็กๆ หรือต้นไม้น้ำ เช่น ไผ่กวนอิมใส่แจกันเนื้อดินในห้องพระ เป็นต้น

2. สำหรับบ้านที่ประตูหน้าบ้านหัน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ควรจัดห้องพระหรือตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำแหน่งตรงกลางส่วนหน้าบ้าน เรียกว่า ตำแหน่งรุ่งเรือง หันหน้าออกทางหน้าบ้านหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะส่งผลให้เกิดความรุ่งเรือง หากพระประธานเป็นพระที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อพระใส หลวงพ่อทวด หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำจากเนื้อไม้ หมั่นสวดมนต์ ปฏิบัติเมื่อมีเวลา จะส่งเสริมให้ได้รับการช่วยเหลือ เกิดความรุ่งเรืองในปัญญา จิตใจเบิกบาน ได้รับความยินดีในความสำเร็จ สลายความเจ็บป่วย ความเสื่อม ความรู้สึกโดดเดี่ยว ทำให้เกิดความเป็นมงคลกับชีวิต

3. สำหรับบ้านที่ประตูหน้าบ้านหัน ทิศตะวันตก
ควรจัดห้องพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำแหน่งตรงกลางด้านซ้ายมือหรือทางทิศใต้ แล้วหันพระออกทางทิศเหนือให้เกิดความสิริมงคล ส่งเสริมชื่อเสียง ความสวยงาม สง่าราศี การศึกษา ธุรกิจต่างประเทศ หมั่นสวดมนต์ ปฏิบัติ อ่อนน้อม มีมารยาท จะขจัดอุปสรรคความขัดข้องหมองใจ ควรจัดห้องพระให้สว่าง เปิดหน้าต่างรับพลังงานที่ดีบ่อยๆ

4. สำหรับบ้านที่ประตูหน้าบ้านหัน ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ควรจัดห้องพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำแหน่งหน้าบ้านด้านขวามือหรือทางทิศเหนือในตำแหน่งรุ่งเรือง หันหน้าพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะส่งเสริมอาชีพการงาน ธุรกิจการเดินทางในและต่างประเทศให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง หมั่นสวดมนต์ ปฏิบัติ จะส่งเสริมให้เกิดปัญญาความรู้ มีชัยเหนืออุปสรรคความวุ่นวายต่างๆ

5. สำหรับบ้านที่ประตูหน้าบ้านหัน ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ควรจัดห้องพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตำแหน่งตรงกลางด้านซ้ายมือหรือทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วหันหน้าพระออกทางทิศตะวันออกหรือหน้าบ้าน จะส่งเสริมเรื่องสุขภาพ เสน่ห์ ความรัก การเรียน การงาน ชื่อเสียง เงินทอง โชคลาภ ความสร้างสรรค์ ควรหาพระองค์ประธานที่เป็นเนื้อดินหรือพระพุทธชินราชและพระสีวลีไว้ในห้องนี้ จัดห้องพระให้สว่าง อากาศถ่ายเทได้สะดวก หมั่นสวดมนต์ ปฏิบัติ ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อขจัดความมืดมน หลุดพ้นความเจ็บป่วยที่บั่นทอนคนในครอบครัว

6. สำหรับบ้านที่ประตูหน้าบ้านหัน ทิศตะวันออก
ให้จัดห้องพระด้านหน้าซ้ายมือหรือทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหันออกทางหน้าบ้าน จัดพระประธานที่ทำมาจากเนื้อดินหรือพระประจำวันอาทิตย์ (ปางถวายเนตร) และพระสีวลีในห้องพระ จะส่งเสริมเรื่องโชคลาภ เงินทอง ชื่อเสียง ธุรกิจ หมั่นสวดมนต์ ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูและยุติธรรม จะนำมาซึ่งความผาสุขแก่คุณและครอบครัว

7. สำหรับบ้านที่ประตูหน้าบ้านหัน ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ให้จัดห้องพระส่วนกลางหน้าบ้านโดยหันหน้าพระกลับมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ควรหาพระประธานที่ทำมาจากเนื้อโลหะ เช่น พระพุทธชินราช หรือพระประธานที่เป็นเนื้อดิน จะส่งเสริมเรื่องความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต ความกตัญญู กตเวที ความยุติธรรม ให้เกิดโชคลาภและการยอมรับ หมั่นเพียรสวดมนต์ ปฏิบัติ จะช่วยแก้ไขปัญหาแตกหัก การแข่งขันรุนแรง โจรขโมย ถูกทำร้ายหลอกลวง ให้หลุดพ้นความวิบัติเสื่อมโทรมในครอบครัว

8. สำหรับบ้านที่ประตูหน้าบ้าน หันทิศเหนือ
จัดห้องพระส่วนกลางหน้าบ้าน โดยหันหน้าพระออกทางทิศเหนือหรือหน้าบ้าน ควรหาประธานที่เกี่ยวข้องกับน้ำ เช่น หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อวัดไร่ขิง จะส่งเสริมการดำรงชีวิตให้เกิดปัญญา เกิดโชคลาภ ชื่อเสียง ยศศักดิ์ อำนาจ ตำแหน่ง ลูกน้องบริวารให้การช่วยเหลือ และควรหมั่นเพียรสวดมนต์ ปฏิบัติ ถวายน้ำ จะทำให้เกิดสติปัญญา หยั่งรู้ มีชัยชนะ อิสระ หลุดพ้นปัญหาวุ่นวาย

การจัดห้องพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนในบ้านให้เกิดความเป็นมงคล โชคลาภ บารมี ดังนั้นถ้าท่านจัดห้องพระได้อย่างถูกต้องและมีการดูแลที่ดี ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในบ้านจะมีความเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้น หวังว่าท่านที่ได้อ่านบทความนี้แล้ว จะนำความรู้และประโยชน์ไปปรับไปใช้กันนะครับ

หมอวิน

หมอวิน
อานันต์วาม มนต์ฤทธิรุตม์
สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

*เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
บทความที่เกี่ยวข้อง