เลือกโถสุขภัณฑ์อย่างไร ให้ได้ฟังก์ชันถูกใจใช้ดี

เลือกโถสุขภัณฑ์อย่างไร ให้ได้ฟังก์ชันถูกใจใช้ดี

สุขภัณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบ้านทุกหลัง ความสวย ความสูงที่พอเหมาะ กดง่าย สะอาดและประหยัดน้ำคือลิสต์ลำดับแรกๆ ที่ผู้บริโภคมองหา แต่ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกบางข้อที่เราควรจะจดโน้ตและพิจารณาถึงเมื่อต้องเลือกซื้อหรือติดตั้งใหม่

1. ขนาดเท่าไหร่ดีที่เหมาะกับพื้นที่

การเลือกสุขภัณฑ์โถสุขภัณฑ์สำหรับห้องน้ำนั้น เราควรเช็คขนาดของห้องเสียก่อน เพื่อจัดสรรพื้นที่และออกแบบการจัดวางอย่างพอเหมาะ การเลือกโถสุขภัณฑ์ที่ดีควรให้เหลือพื้นที่ปลายสุดของโถสุขภัณฑ์ถึงผนังห้องน้ำอย่างน้อย 30 เซนติเมตร เพื่อไม่ให้หัวเข่าเราติดผนังห้องเวลาใช้งาน

เลือกโถสุขภัณฑ์อย่างไร ให้ได้ฟังก์ชันถูกใจใช้ดี

2.รูปทรงกลมหรือรีถึงจะดีกว่า

โดยทั่วไปแล้วรูปทรงของโถสุขภัณฑ์จะมีอยู่ 2 รูปทรงคือ โถทรงกลม กับโถทรงรี โถทรงกลมเหมาะกับห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัด ขณะที่โถทรงรีจะกินพื้นที่มากกว่า เพราะมีด้านหน้ายาวรองรับสรีระได้เต็มที่ นอกจากนี้อีกข้อสังเกตคือ สุขภัณฑ์ที่ดีควรมีขนาดคอห่านที่ใหญ่เพื่อการชำระล้างที่หมดจดและ ป้องกันปัญหาท่อตัน

เลือกโถสุขภัณฑ์อย่างไร ให้ได้ฟังก์ชันถูกใจใช้ดี

3.ต้องมีความสูงเท่าไหร่จึงได้มาตรฐาน

มาตรฐานของความสูงที่เหมาะสมที่สุดของโถสุขภัณฑ์อยู่ที่ 14-17 นิ้ว สำหรับห้องน้ำมาตรฐานสำหรับผู้ใหญ่จะอยู่ที่ความสูง 17 นิ้ว หรือ 43.5 ซม. ห้องน้ำเด็กควรใช้ความสูง 14 นิ้ว หรือ 35.5 ซม. ขณะที่หากเป็นความสูงที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวจะอยู่ที่ความสูง 15.5 นิ้ว หรือ 39.5 ซม. เพื่อความเหมาะสมต่อการนั่งที่ถูกสุขลักษณะ

เลือกโถสุขภัณฑ์อย่างไร ให้ได้ฟังก์ชันถูกใจใช้ดี

4. ชิ้นเดียวหรือสองชิ้นจึงจะง่ายกว่า

โถสุขภัณฑ์มี 2 ลักษณะ คือ โถชิ้นเดียวและโถสองชิ้น

  • โถชิ้นเดียว ตัวโถกับหม้อเก็บน้ำจะถูกหล่อขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ข้อดีคือมีความสวยงามและสามารถดูแลทำความสะอาดได้ง่าย ปราศจากปัญหาการรั่วซึมจากการติดตั้งหม้อน้ำที่ไม่เหมาะสม
  • โถสองชิ้น มีตัวโถเก็บหม้อกับน้ำแยกชิ้นกัน ข้อดีคือมีราคาที่ค่อนข้างประหยัด และสามารถซ่อมบำรุงได้ง่าย เนื่องจากสามารถแยกส่วนกันซ่อมได้ แต่ต้องทำความสะอาดบ่อย เพราะมีซอกระหว่างตัวโถนั่งกับหม้อน้ำ ทำให้มักมีคราบสกปรกเข้าไปติดอยู่เสมอ
เลือกโถสุขภัณฑ์อย่างไร ให้ได้ฟังก์ชันถูกใจใช้ดี

5.ปุ่มกดเดี่ยวหรือปุ่มกดคู่ จึงจะประหยัดกว่า

ระบบการชำระล้างของโถชักโครก เรียกว่า Flush System ซึ่งสามารถแบ่งง่ายๆ ได้ 2 ระบบ คือ Single Flush โดยสังเกตจากปุ่มกดน้ำ ซึ่งหากมีปุ่มเดียวจะส่งแรงดันและปริมาณน้ำเพื่อใช้ในการชำระล้างออกมาเพียงปริมาณเดียวเท่ากันทุกครั้ง ส่วนอีกระบบคือ Dual Flush จะแยกเป็น 2 ปุ่ม คือ แบบกดน้ำน้อยใช้ในกรณีที่เราทำธุระเบา และแบบปุ่มใหญ่ใช้ในกรณีที่เรามีธุระหนัก แบบนี้ทำให้เราประหยัดการใช้ได้น้ำมากกว่า

เลือกโถสุขภัณฑ์อย่างไร ให้ได้ฟังก์ชันถูกใจใช้ดี

6.ชำระล้างแบบ Washdown หรือ Siphon ดี

ระบบชำระล้างแบ่งออกเป็น 2 แบบหลักๆเช่นเดียวกันคือ แบบ Washdown น้ำจะแรง ชำระได้สะอาดหมดจด และระบบ Siphon เป็นระบบชำระล้างที่ใช้หลักการของกาลักน้ำ ช่วยให้เกิดแรงดูดในระบบท่อ จึงทำให้ชำระล้างสิ่งปฏิกูลจำนวนมากได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วและการทำงานที่เงียบกว่า

เลือกโถสุขภัณฑ์แบบที่ถูกใจได้แล้ว อย่าลืมล้างทำความสะอาดบ่อยๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดี และไม่ทำให้เกิดคราบฝังแน่น เพราะอาจทำให้ทำความสะอาดยาก ไม่น่ามอง ไม่น่าใช้งาน และเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้

บทความที่เกี่ยวข้อง