สร้างบันไดบ้าน ให้ถูกหลักฮวงจุ้ย

สร้างบันไดบ้าน ให้ถูกหลักการฮวงจุ้ย

“บันไดบ้าน” ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยของชาวจีนนั้น ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นจุดโยงพลังงานชี่ของแต่ละชั้น ทั้งยังเป็นตัวสร้างความเคลื่อนไหว ทำให้พลังงานเกิดการเคลื่อนที่ และเพิ่มพลังให้กับบ้านได้ การสร้างและจัดวางบันไดในบ้าน ย่อมส่งผลกระทบต่อเจ้าของบ้านและสมาชิกภายในบ้านได้ทั้งในทางที่ดีและทางที่ร้าย

ดังนั้น นอกจากการสร้างบันไดให้มั่นคงแข็งแรงแล้ว ประเด็นเรื่องตำแหน่งของบันไดก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยเช่นกัน โดยหลักฮวงจุ้ยที่ดีของบันได มีหลายประการดังนี้

1. ห้ามสร้างบันไดหันออกสู่ประตูบ้าน

เพราะจะขวางกระแสชี่จากภายนอกที่ไหลเข้าสู่ตัวบ้าน ขณะเดียวกันกระแสชี่ในบ้านยังไหลออกสู่นอกบ้านอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้เก็บทรัพย์สินเงินทองไม่อยู่

2. ห้ามวางบันไดไว้บริเวณใจกลางบ้าน

เพราะบันไดมีสภาพเคลื่อนไหวตลอดเวลา ทำให้เจ้าบ้านอยู่ไม่ติดบ้านและอาจส่งผลให้เกิดโรคหัวใจได้ เพราะตำแหน่งหัวใจ มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา แต่ให้สร้างบันไดอยู่บริเวณด้านข้างของตัวบ้านแทน ด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้

3. ห้ามสร้างบันไดตรงกับประตูห้องในบ้าน

ไม่ว่าจะเป็นห้องใดก็ตาม เพราะเปรียบเสมือนว่าห้องนั้นตรงอยู่ตรงตำแหน่งทางสามแพร่งพอดี เป็นอัปมงคลแก่เจ้าของห้องอย่างยิ่ง อาจทำให้เกิดการเจ็บป่วย ต้องเสียเงินเสียทองไปรักษาตัว

4. ห้ามมีบันไดเทลาดออกจากห้องนอนในระยะประชิด

คำว่าประชิดหมายถึงอยู่ในระยะราวๆ ต่ำกว่า 1-2 เมตร ซึ่งมีลักษณะเปิดประตูห้องนอนออกมาก็เกือบก้าวลงบันไดทันที สาเหตุเนื่องจากบันไดซึ่งมีลักษณะลาดชันนั้น กระแสอากาศจะไหลออกตลอดเวลา ทำให้พลังงานที่ดีไหลออกไปเช่นกัน และยังเข้ากับกฎของฮวงจุ้ยข้อที่ 3 ด้วย ที่ห้ามสร้างบันไดตรงกับประตูห้องทุกห้องภายในบ้าน

5. ต้องมีชานพักคั่นกลางบันได

ดังที่กล่าวไปแล้วว่าบันไดมีสภาพการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ดังนั้น การมีชานพักบันไดจะช่วยชะลอการไหลของกระแสอากาศที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ให้มีอัตราการไหลที่ช้าลง

6. ความกว้าง ความสูง และความลาดชันของบันไดต้องอยู่ในระยะที่เหมาะสม

บันไดที่แคบและชันมากย่อมเดินไม่สะดวกและเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ดังนั้นจึงควรสร้างบันไดที่มีความกว้าง ความสูง และความลาดชันที่เหมาะสม โดยความลาดชันไม่ควรเกิน 45 องศา

7. ห้ามสร้างขั้นบันไดเป็นจำนวนเลขคู่

ต้องสร้างขั้นบันไดเป็นจำนวนเลขคี่ ซึ่งเป็นเพราะเหตุผลด้านความปลอดภัย เนื่องจากเมื่อเริ่มก้าวเดินด้วยเท้าข้างใดต้องจบลงด้วยเท้าอีกข้าง จึงจะเกิดความสมดุลและสะดุดเสียหลักล้มลงไป เป็นกุศโลบายความเชื่อของคนโบราณที่คำนึงถึงเหตุผลด้านสวัสดิภาพเป็นสำคัญ

สิ่งสำคัญประการสุดท้ายคือ อย่าลืมดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบบริเวณบันไดด้วย ไม่ควรนำข้าวของไปวางเกะกะบริเวณบันได เพราะอาจทำให้สะดุดหรือเกิดอุบัติเหตุได้ และหมั่นเช็ดถูทำความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของคนในบ้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-741-7171

*เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
บทความที่เกี่ยวข้อง