ออกแบบพื้นที่ทำครัวให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วม

ออกแบบพื้นที่ทำครัวให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วม

นอกเหนือจากพื้นที่ที่ส่วนกลางอย่างห้องนั่งเล่นหรือสนามนอกบ้านแล้ว ห้องครัวก็สามารถเป็นอีก พื้นที่สําหรับ การเล่นของเด็กๆ ได้ ดังนั้นห้องครัวจึงไม่ได้มีไว้ให้เพียงผู้ใหญ่เท่านั้น แต่หากในบ้านที่มีเด็กเล็กๆ อยู่ด้วย การออกแบบ ห้องครัวเพื่อให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมทําอาหารในบางเมนู หรือให้พื้นที่ของครัวเป็นที่แห่งการพักผ่อนและทํากิจกรรมตา่างๆ ไปพร้อมๆ กัน ก็ดูจะเป็นเรื่องที่เหมาะเจาะทีเดียว

การเตรียมพื้นที่ครัวให้พร้อมสำหรับการมีส่วนร่วมของเด็กๆ ต้องไม่ลืมคํานึงถึงเรื่องต่างๆ เหล่านี้ เพื่อช่วยให้ครัวสามารถ เป็นพื้นที่ Family-friendly ให้ทุกคนได้มาใช้เวลาร่วมกันได้อย่างเพลิดเพลิน

ออกแบบพื้นที่ทำครัวให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วม

พื้นผิวครัวง่ายต่อการทำความสะอาด:

โดยส่วนมากแล้ววัสดุที่คงทนและทําความสะอาดได้ง่ายคือหิน ควอทซ์ หรือหินสังเคราะห์ ครัวที่มีเด็กๆ ควรหลีกเลี่ยงหินอ่อนหรือหินธรรมชาติ เพราะมีรูพรุนมาก น้ำซึมได้ง่ายกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคที่อาจจะติดเข้าไปกับของกินที่เด็กๆ อาจจะหยิบเข้าปากอย่างไม่รู้ตัว หรืออีกหนึ่งทางเลือกที่ประหยัดงบขึ้นมาอีกนิดก็คือผิวลามิเนต วัสดุประเภทนี้มีให้เลือกหลากหลายทั้งสีสัน และลวดลาย ไม่เป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกที่จะก่อให้เกิดเชื้อโรคได้

พื้นที่เก็บของเฉพาะตัว:

เด็กๆ จะรูัสึกดีอย่างแน่นอน ถ้าพวกเขาสามารถช่วยหยิบข้าวของต่างๆ ในช่องและชั้น ต่างๆ ในครัวได้อย่างง่ายดาย ด้วยการติดตั้งระบบเปิดปิดตู้แบบสัมผัส และแบบ Stop Close สําหรับการเปิดปิดตู้ บานใหญ่ต่างๆ ในครวัที่มีเด็กๆ ใช้งานร่วมด้วย นอกจากจะได้ความสะดวกในการใช้งานของสมาชิกทุกวัยแล้ว ยังเป็นการฝึกให้เดก็ๆ มีความเป็นระเบียบในการจดัเก็บข้าวของไปในตัวด้วย

เคาน์เตอร์และความสูง:

เด็กๆ มักชอบที่จะปีนป่าย เคาน์เตอร์ที่ความสูงปกติ อาจจะทําให้เกิดอันตรายได้ ควรมีบันได หรือสตูลสําหรับเด็กๆ ไว้ยืนเวลาช่วยปรุงอาหาร หรือหากเป็นห้องครัวที่มีพื้นที่กว้างก็อาจจะออกแบบให้มเคาน์เตอร์เล็กๆ ที่ลดระดับความสูงลงมาประมาณ 36” เพื่อให้เด็กๆ ให้ใช้พื้นที่ส่วนนั้นได้อย่าง สะดวกและปลอดภัยด้วย

ออกแบบพื้นที่ทำครัวให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วม

หลีกเลี่ยงมุมและของมีคม:

พื้นที่การใช้งานในครัวนั้นเต็มไปด้วยขอบ เหลี่ยม และมมุต่างๆ ที่ต้องพึงระวัง ควรป้องกันอันตรายที่คาดไม่ถึงจากการชน หรือวิ่งซนของเด็กๆ ด้วยการใช้ขอบมมุม ที่เป็นยาง หรือขอบมุมที่ โค้งมน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้

เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย:

ในครัวที่เด็กๆ สามารถเข้ามาใช้งานร่วมได้อย่างอิสระนั้น ต้องไม่ลืมที่จะต้องคํานึงถึงเรื่องการเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าต่างๆ ว่าต้องมีความปลอดภัยเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในส่วนที่ มีความร้อนสูง เช่น บริเวณเตาประกอบอาหาร เตาอบ ไมโครเวฟ เป็นต้น ซึ่งเราสามารถเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ มีระบบป้องกันความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน เช่น ระบบ Child Lock ที่กันเด็กๆ จะเปิดประตูเตาอบ ระหว่างเครื่องกำลังทํางาน หรือ ระบบ Ultra-Cool Door กระจก 3 ชั้น ควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ร้อนเกินไปเมื่อสัมผัส ซึ่งปลอดภัยสําหรับเด็กและผู้ใหญ่

แบ่งพื้นที่ ให้ชัดเจน:

การให้เด็กๆ เข้ามาร่วมใช้งานในครัวนั้นเป็นเรื่องที่ดี การแบ่งพื้นที่ ก็ยิ่งสาํคัญ ควรมีข้อกําหนดในการใช้พื้นที่ว่า ส่วนไหนที่เด็กๆ เข้าถึงได้ และเข้าถึงไม่ได้ไว้ด้วย เพื่อความปลอดภัย โดยเฉพาะพื้นที่เตาประกอบอาหารควรเลือกเป็นเตาแบบอินดักชัน ที่ไม่ทําความร้อนเมื่อมือไปสัมผัส และจัดแบ่งพื้นที่ ไว้สําหรับนั่งทําการบ้านและทานอาหารให้เด็กๆ อยู่ใกล้เคาน์เตอร์ เพื่อให้พวกเขามีความรู้สึกร่วมไปกับการทําครัวด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง