ห้องแบบนี้ ใช้ลูกบิดประตูแบบไหน?

ห้องแบบนี้ ใช้ลูกบิดประตูแบบไหน

ลูกบิดประตูเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญสำหรับทุกบ้าน ซึ่งปัจจุบันมีลูกบิดประตูอยู่หลายประเภท มีฟังก์ชันและความเหมาะสมกับการใช้งานแตกต่างกันไป ดังนั้น การเลือกใช้จึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละห้องหรือแต่ละสถานที่ เราจะไปดูกันว่า ห้องแบบไหนเหมาะกับลูกบิดประตูแบบไหน

ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น

เหมาะกับลูกบิดประตูทางผ่าน ซึ่งไม่สามารถล็อคได้ เพราะไม่ต้องการความปลอดภัยมากนัก ลูกบิดประเภทนี้ไม่สามารถปิดล็อคได้ทั้งด้านนอกและด้านใน เพราะมีมือจับอย่างเดียวและใช้กลอนประตูล็อกแทน

ห้องนอนผู้ใหญ่ทั่วไป ห้องเก็บของ

ลูกบิดประตูธรรมดาเป็นคำตอบที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็นห้องที่ต้องการความปลอดภัยและมั่นคงแข็งแรง ลูกบิดประเภทนี้ล็อคได้จากด้านใน และใช้กุญแจไขเปิดได้จากด้านนอก หรือบิดลูดบิดด้านใน เพื่อปลดล็อคก็ได้

ห้องนอนเด็กและห้องน้ำผู้สูงอายุ

ลูกบิดประตูที่เหมาะสมสำหรับใช้กับทั้งสองห้องนี้ คือลูกบิดที่สามารถล็อคได้จากด้านใน ในขณะที่ด้านนอกก็สามารถใช้เหรียญ กุญแจ หรือปลายโลหะเล็กๆ ไขเปิดได้ เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น เด็กติดอยู่ข้างใน ผู้สุงอายุเป็นลม เกิดอุบติเหตุในห้องน้ำ จะได้สามารถเปิดเข้าไปช่วยเหลือได้ทันที

ห้องแบบนี้ ใช้ลูกบิดประตูแบบไหน

ห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาล

ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ดังนั้นลูกบิดที่เหมาะจะใช้กับห้องพักผู้ป่วย ต้องเป็นลูกบิดที่ล็อคได้จากด้านใน แต่ด้านนอกต้องมีที่บิดเปิดได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ห้องเรียน

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ต้องใช้ลูกบิดประตูที่ด้านในไม่มีปุ่มล็อค แต่สามารถหมุนเปิดได้ตลอดเวลา ในขณะที่ด้านนอกสามารถใช้กุญแจไขล็อคได้ หากใครนำกุญแจมาล็อคประตู ก็ไม่ต้องห่วงว่านักเรียนจะถูกขัง เพราะคนที่อยู่ด้านในสามารถหมุนเปิดออกมาได้

ห้องแบบนี้ ใช้ลูกบิดประตูแบบไหน

ห้องพักในโรงแรม

เป็นสถานที่ที่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างมาก การเลือกใช้ลูกบิด ต้องเลือกลูกบิดที่ด้านนอกไม่สามารถเปิดได้ หากต้องการเปิดต้องใช้กุญแจไขเข้าไปภายในเท่านั้น เมื่อเข้าไปแล้ว ถ้ากดปุ่มล็อค ต้องไม่สามารถใช้กุญแจเปิดจากภายนอกได้ ยกเว้นกรณีใช้กุญแจฉุกเฉินพิเศษเท่านั้นจึงจะสามารถเปิดได้

ทางหนีไฟ

ต้องใช้ลูกบิดสำหรับประตูทางหนีไฟ ซึ่งเป็นลูกบิดที่ด้านในเปิดได้ตลอดเวลา แต่ด้านนอกล็อคตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่ในอาคาร หากเกิดอัคคีภัย จะได้สามารถผลักประตูหนีไฟออกจากตัวอาคารได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีจากภายนอกอาคารเข้ามาได้ หรือจะใช้เป็นก้านโยกสำหรับประตูทางหนีไฟโดยเฉพาะก็ได้

*ภาพสินค้าประกอบการโฆษณาเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-768-7171

บทความที่เกี่ยวข้อง