เช็คให้ชัวร์ ภาชนะไหนเข้าไมโครเวฟได้

เช็กให้ชัวร์ ภาชนะไหนเข้าไมโครเวฟได้

การเลือกใช้ภาชนะสำหรับไมโครเวฟ เราสามารถตรวจสอบระดับการทนความร้อนได้เอง ว่าถ้วย ชาม ที่เราจะใช้นำเข้าไมโครเวฟนั้น ใช้ได้จริงหรือไม่