มือจับเฟอร์นิเจอร์

เลือกมือจับให้เข้ากับสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์

เลือกมือจับให้เข้ากับสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์

เลือกมือจับแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง ทั้งสถานที่ติดตั้ง สไตล์การตกแต่งภายในและภายนอก ซึ่งสามารถสรุปเป็นแนวทางเพื่อนำไปใช้พิจารณาในการเลือกซื้อมือจับได้ดังต่อไปนี้

มือจับเฟอร์นิเจอร์ เพื่อการเปิดหน้าบานที่สมบรูณ์แบบ

มือจับเฟอร์นิเจอร์ เพื่อการเปิดหน้าบานที่สมบรูณ์แบบ

มือจับเฟอร์นิเจอร์ ถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของเฟอร์นิเจอร์เพื่อเติมเต็มให้หน้าบานเฟอร์นิเจอร์สวยครบทั้งตามองและสัมผัสที่ดีของการเปิด

ตกแต่งบ้านสไตล์คลาสสิกด้วย มือจับเฟอร์นิเจอร์เฮเฟเล่

ตกแต่งบ้านสไตล์คลาสสิกด้วย มือจับเฟอร์นิเจอร์เฮเฟเล่

มือจับเฟอร์นิเจอร์ จุดเล็ก ๆ ที่ไม่เล็กของเฟอร์นิเจอร์ที่ขาดไม่ได้ เพราะการเลือกมือจับเฟอร์นิเจอร์ที่ดีนอกจากจะส่งเสริมให้เฟอร์นิเจอร์เกิดความสวยงามแล้ว มือจับเฟอร์นิเจอร์เฮเฟเล่ยังช่วยบ่งบอกบุคลิกและสไตล์ให้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้น ๆ ให้ใช้งานง่าย เปิดปิดได้อย่างสะดวก ก่อนเลือกมือจับเฟอร์นิเจอร์ให้ถูกใจจึงต้องมององค์ประกอบต่างๆ ควบคู่กันไปด้วย