* การขอรับบริการ ตรวจซ่อมหรือติดตั้ง อาจมีค่าใช้จ่าย ลูกค้าโปรดจัดเตรียม เอกสารการรับประกันหรือใบซื้อขาย เพื่อยืนยันและรักษาสิทธิ ในการรับประกันสินค้า

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB