ติดต่อเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็ว

    *แนบไฟลได้เฉพาะ ไฟล์ pdf และ jpg ไฟล์ขนาดสูงสุดไม่เกิน 5MB

    บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ("เฮเฟเล่") จะเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อ นำเสนอ และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจโปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเฮเฟเล่