เลือกเตา ตรงสไตล์ ตามใจคุณ

ประเภทเตาเฮเฟเล่
จำนวนหัวเตา
รูปแบบการติดตั้ง
ประเภทเตาไฟฟ้า
กำลังไฟ (วัตต์)
ประเภทวัสดุหน้าเตา
ระบบหัวฉีดผสมอากาศ
Detail Product

Macmillan

รหัสสินค้า 495.06.156

กำลังไฟฟ้า

2,000 วัตต์

จำนวนหัวเตา

1 หัวเตาอินดักชั่น

Detail Product

Travers

รหัสสินค้า 495.06.149

กำลังไฟฟ้า

2,300 วัตต์

จำนวนหัวเตา

1 หัวเตากระจกเซรามิค

Detail Product

เตาไฟฟ้า 1 หัว

รหัสสินค้า 495.06.126

กำลังไฟฟ้า

2,000 วัตต์

จำนวนหัวเตา

1 หัวเตาอินดักชั่น

Detail Product

Lucien

รหัสสินค้า 495.06.095

กำลังไฟฟ้า

3,500 วัตต์

จำนวนหัวเตา

2 หัวเตาอินดักชั่น

Detail Product

Prewett

รหัสสินค้า 495.06.150

กำลังไฟฟ้า

3,800 วัตต์

จำนวนหัวเตา

2 หัวเตาอินดักชั่น

Detail Product

Flint

รหัสสินค้า 495.06.151

กำลังไฟฟ้า

3,800 วัตต์

จำนวนหัวเตา

2 หัวเตาอินดักชั่น

Detail Product

Smart Sliding

รหัสสินค้า 495.06.135

กำลังไฟฟ้า

3,000 วัตต์

จำนวนหัวเตา

2 หัวเตาไฟฟ้า

Detail Product

HH-302SCGCN

รหัสสินค้า 495.06.059

กำลังไฟฟ้า

3,000 วัตต์

จำนวนหัวเตา

2 หัวเตาไฟฟ้า

Detail Product

Combinazion

รหัสสินค้า 495.06.174

กำลังไฟฟ้า

2,200 วัตต์

จำนวนหัวเตา

ด้านซ้ายเตาอินดักชั่น, ด้านขวาเตาแก๊ส

Detail Product

เตาไฟฟ้า 2 หัว

รหัสสินค้า 495.06.127

กำลังไฟฟ้า

3,000 วัตต์

จำนวนหัวเตา

2 หัวเตาอินดักชั่น

Detail Product

เตาไฟฟ้า 2 หัว พร้อมกระทะ

รหัสสินค้า 495.06.148

กำลังไฟฟ้า

3,000 วัตต์

จำนวนหัวเตา

2 หัวเตาอินดักชั่น

Detail Product

Lina

รหัสสินค้า 495.06.109

กำลังไฟฟ้า

7,100 วัตต์

จำนวนหัวเตา

3 หัวเตาอินดักชั่น

Detail Product

Plus-3C

รหัสสินค้า 495.06.171

กำลังไฟฟ้า

5,200 วัตต์

จำนวนหัวเตา

3 หัวเตากระจกเซรามิค

Detail Product

Crotone

รหัสสินค้า 495.06.398

กำลังไฟฟ้า

7,400 วัตต์

จำนวนหัวเตา

4 หัวเตากระจกเซรามิค

Detail Product

Longbottom

รหัสสินค้า 495.06.152

กำลังไฟฟ้า

7,000 วัตต์

จำนวนหัวเตา

4 หัวเตากระจกเซรามิค

Detail Product

Crouch

รหัสสินค้า 495.06.153

กำลังไฟฟ้า

7,000 วัตต์

จำนวนหัวเตา

4 หัวเตาอินดักชั่น

Detail Product

Plus 4C

รหัสสินค้า 495.06.170

กำลังไฟฟ้า

6,000 วัตต์

จำนวนหัวเตา

4 หัวเตากระจกเซรามิค

Detail Product

Paolo

รหัสสินค้า 495.06.142

วัสดุ

กระจกนิรภัยสีดำ

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Top air

Detail Product

Crema-141

รหัสสินค้า 495.06.141

วัสดุ

สแตนเลสสตีล

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Bottom air

Detail Product

Elio

รหัสสินค้า 495.06.163

วัสดุ

สแตนเลสสตีล

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Bottom air

Detail Product

Lorenzo

รหัสสินค้า 495.06.143

วัสดุ

กระจกนิรภัยสีดำ

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Top air

Detail Product

Mellow Ta2

รหัสสินค้า 495.06.154

วัสดุ

กระจกนิรภัยสีดำ

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Top air

Detail Product

HH-HZQ-97B3

รหัสสินค้า 495.06.051

วัสดุ

กระจกนิรภัยสีดำ

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Bottom air

Detail Product

HH-HZQ-97A4

รหัสสินค้า 495.06.052

วัสดุ

สแตนเลสสตีล

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Bottom air

Detail Product

HH-HZQ-97B4

รหัสสินค้า 495.06.053

วัสดุ

กระจกนิรภัยสีดำ

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Bottom air

Detail Product

Iron

รหัสสินค้า 495.06.131

วัสดุ

สแตนเลสสตีล

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Bottom air

Detail Product

Wings

รหัสสินค้า 495.06.132

วัสดุ

กระจกนิรภัยสีดำ

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Bottom air

Detail Product

HH-782gga

รหัสสินค้า 495.06.004

วัสดุ

กระจกนิรภัยสีดำ

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Bottom air

Detail Product

Gaia

รหัสสินค้า 495.06.176

วัสดุ

กระจกนิรภัยสีดำ

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Bottom air

Detail Product

Vega

รหัสสินค้า 495.06.185

วัสดุ

กระจกนิรภัยสีดำ

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Bottom air

Detail Product

Danica

รหัสสินค้า 495.06.186

วัสดุ

กระจกนิรภัยสีดำ

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Bottom air

Detail Product

Halene

รหัสสินค้า 495.06.187

วัสดุ

กระจกนิรภัยสีดำ

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Bottom air

Detail Product

Alula

รหัสสินค้า 495.06.188

วัสดุ

กระจกนิรภัยสีดำ

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Bottom air

Detail Product

Phoenix

รหัสสินค้า 495.06.097

วัสดุ

กระจกนิรภัยสีดำ

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Bottom air

Detail Product

Lemonade-138

รหัสสินค้า 495.06.138

วัสดุ

สแตนเลสสตีล

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Bottom air

Detail Product

Jet Black-139

รหัสสินค้า 495.06.139

วัสดุ

สแตนเลสสตีล

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Bottom air

Detail Product

Ruby-140

รหัสสินค้า 495.06.140

วัสดุ

เหล็กแผ่นรีดเย็น

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Bottom air

Detail Product

Finlo

รหัสสินค้า 495.06.164

วัสดุ

สแตนเลสสตีล

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Top air

Detail Product

Gasparo

รหัสสินค้า 495.06.144

วัสดุ

กระจกนิรภัยสีดำ

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Top air

Detail Product

Mellow Ta3

รหัสสินค้า 495.06.155

วัสดุ

กระจกนิรภัยสีดำ

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Top air

Detail Product

Austin

รหัสสินค้า 495.06.085

วัสดุ

กระจกนิรภัยสีดำ

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Top air

Detail Product

HH-783gga

รหัสสินค้า 495.06.005

วัสดุ

กระจกนิรภัยสีดำ

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Bottom air

Detail Product

Haco

รหัสสินค้า 495.06.165

วัสดุ

สแตนเลสสตีล

ระบบหัวฉีดผสมอากาศ

Top air