เปรียบเทียบเตาเฮเฟเล่

ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการใช้งาน

DESCRIPTION
รายละเอียด
TYPE
ประเภท
CODE
รหัสสินค้า
MATERIAL
วัสดุ
BURNER
จำนวนหัวเตา
ELECTRICAL POWER (watt)
กำลังไฟ (วัตต์)
IGNITION
ระบบหัวฉีดผสมอากาศ
CONTROL
ระบบควบคุม
PRODUCT SIZE (mm.)
ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.)
INSTALLATION SIZE (mm.)
ขนาดติดตั้ง (มม.)