เลือกเครื่องดูดควัน เฮเฟเล่

ประเภท
ขนาดหน้ากว้าง
แรงดูด
(ลบ.ม./ชม.)
ระดับเสียงสูงสุด
(เดซิเบล)
ระบบควบคุม
เหมาะสำหรับ
รายละเอียดสินค้า

Standard Hood

รหัสสินค้า 495.38.333

หน้ากว้าง

600 มม.

แรงดูด

560 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

67 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Standard Hood

รหัสสินค้า 495.38.350

หน้ากว้าง

600 มม.

แรงดูด

600 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

57 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Standard Hood

รหัสสินค้า 495.38.351

หน้ากว้าง

900 มม.

แรงดูด

600 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

57 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Telescopic Hood

รหัสสินค้า 495.38.334

หน้ากว้าง

600 มม.

แรงดูด

500 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

56.4 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Telescopic Hood

รหัสสินค้า 495.38.335

หน้ากว้าง

600 มม.

แรงดูด

500 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

56.4 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Telescopic Hood

รหัสสินค้า 495.38.323

หน้ากว้าง

600 มม.

แรงดูด

750 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

61 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Telescopic Hood

รหัสสินค้า 495.38.324

หน้ากว้าง

600 มม.

แรงดูด

750 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

61 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Built in Hood

รหัสสินค้า 495.38.369

หน้ากว้าง

600 มม.

แรงดูด

750 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

57 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Built in Hood

รหัสสินค้า 495.38.370

หน้ากว้าง

600 มม.

แรงดูด

750 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

57 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Island Hood

รหัสสินค้า 495.38.331

หน้ากว้าง

350 มม.

แรงดูด

1,000 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

72 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Island Hood

รหัสสินค้า 495.38.367

หน้ากว้าง

900 มม.

แรงดูด

1,000 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

66 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Island Hood

รหัสสินค้า 495.38.368

หน้ากว้าง

900 มม.

แรงดูด

1,000 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

66 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Chimney Hood

รหัสสินค้า 495.38.352

หน้ากว้าง

600 มม.

แรงดูด

1,300 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

73 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Chimney Hood

รหัสสินค้า 495.38.319

หน้ากว้าง

600 มม.

แรงดูด

1,000 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

72 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Chimney Hood

รหัสสินค้า 495.38.353

หน้ากว้าง

900 มม.

แรงดูด

1,300 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

73 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Chimney Hood

รหัสสินค้า 495.38.279

หน้ากว้าง

900 มม.

แรงดูด

2,800 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

79 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Chimney Hood

รหัสสินค้า 495.38.280

หน้ากว้าง

900 มม.

แรงดูด

1,600 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

73 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Chimney Hood

รหัสสินค้า 495.38.240

หน้ากว้าง

900 มม.

แรงดูด

1,400 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

69 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Chimney Hood

รหัสสินค้า 495.38.321

หน้ากว้าง

900 มม.

แรงดูด

1,000 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

72 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Chimney Hood

รหัสสินค้า 495.38.320

หน้ากว้าง

900 มม.

แรงดูด

1,000 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

72 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Chimney Hood

รหัสสินค้า 495.38.372

หน้ากว้าง

900 มม.

แรงดูด

1,200 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

72 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Chimney Hood

รหัสสินค้า 495.38.373

หน้ากว้าง

900 มม.

แรงดูด

1,200 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

72 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Chimney Hood

รหัสสินค้า 495.38.374

หน้ากว้าง

900 มม.

แรงดูด

1,200 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

72 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Chimney Hood

รหัสสินค้า 495.38.375

หน้ากว้าง

900 มม.

แรงดูด

1,200 ลบ.ม./ชม.

ระดับเสียงสูงสุด

72 เดซิเบล

รายละเอียดสินค้า

Accessories

รหัสสินค้า / Tube dia.

495.38.020/127 mm.
495.38.120/152 mm.

รายละเอียดสินค้า

Accessories

รหัสสินค้า / Tube dia.

495.38.031/127 mm.
495.38.032/152 mm.

รายละเอียดสินค้า

Accessories

รหัสสินค้า / Tube dia.

495.38.040/127 mm.
495.38.140/152 mm.

รายละเอียดสินค้า

Accessories

รหัสสินค้า/ความยาว/Tube dia.

495.38.000/2,000/127 mm.
495.38.001/3,000/127 mm.
495.35.100/2,000/152 mm.
495.35.101/3,000/152 mm.

รายละเอียดสินค้า

Accessories

รหัสสินค้า / Tube dia.

495.38.337/102 mm.
495.38.338/127 mm.
495.38.339/152 mm.