วิธีการใช้เครื่องมือคำนวณหน้าบานเฟอร์นิเจอร์

เครื่องมือคำนวณน้ำหนักหน้าบานเฟอร์นิเจอร์อย่างง่าย ช่วยให้คุณสามารถคำนวณตัวรับน้ำหนักหน้าบานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

เพียงแค่เลือกวัสดุและระบุขนาดของหน้าบาน ระบบจะคำนวณน้ำหนักให้โดยอัตโนมัติ