วิธีการใช้เครื่องมือคำนวนหน้าบานเฟอร์นิเจอร์

เครื่องมือคำนวนน้ำหนักหน้าบานเฟอร์นิเจอร์อย่างง่าย ช่วยให้คุณสามารถคำนวนตัวรับน้ำหนักหน้าบานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

เพียงแค่เลือกวัสดุและระบุขนาดของหน้าบาน ระบบจะคำนวนน้ำหนักให้โดยอัติโนมัติ