SMART 
TECHNOLOGY

กว่า 25 ปีที่เฮเฟเล่ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นระดับโครงการหรือบ้านพักอาศัย ในฐานะซัพพลายเออร์ฮาร์ดแวร์ที่เป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนานและกว้างขวาง เราได้ลงทุนในการสร้างโซลูชันใหม่ๆ สำหรับการพัฒนาอาคารและที่พักอาศัยสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ได้มีการจัดตั้งแผนกเทคโนโลยีอัจฉริยะขึ้น โดยทุกวันนี้เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญจำนวน 15 คน ในการสร้างโซลูชันอัจฉริยะแบบใหม่ภายใต้นโยบายการควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานที่เรายึดมั่นมาโดยตลอด นอกจากนี้เราได้เพิ่มและขยายศูนย์บริการเพื่อประโยชน์ของคุณอีกด้วยดูสินค้าทั้งหมด
 
Article

บทความที่เกี่ยวข้อง