โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

Montien Hotel Surawong Bangkok

Project type : Hotel
Location : Bangkok
Year : 2021
Product Category :
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ (Architectural Hardware), อุปกรณ์ล็อคอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic Locking Systems), ผนังบานเลื่อนจัดเก็บ (Movable wall Systems)
Product Detail :
  • ระบบการจัดการสำหรับโรงแรมและการจำกัดการเข้า-ออก ด้วยบัตรใบเดียว (Dialock System)
  • อุปกรณ์โปรแกรมข้อมูล (Encoding Station ESS 110)
  • ชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์ (Wall Terminal 210)
  • อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออกผ่านคีย์การ์ด (Electronic Locking System)
  • ชุดอุปกรณ์ล็อคอิเล็คทรอนิกส์สำหรับประตู (Dialock Door Terminal 710)
  • ผนังบานเลื่อนจัดเก็บ (Slido wall Systems : Model – Slido W–Park11 110A)
Photo Albums :
บทความที่เกี่ยวข้อง