Kesseboehmer Training

Kesseboehmer Training

เมื่อวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 ทางผลิตภัณฑ์ Kesseboehmer อุปกรณ์ตะแกรงครัวชั้นนำจากประเทศเยอรมนี โดย Mrs. Claudia Weidner: Sales Director Asia Pacific ได้จัดอบรมเทคนิคการติดตั้งสินค้าที่ถูกต้องให้กับช่างเทคนิคจากบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของประเทศไทย เช่น S.B. Furniture, Index Living Mall, Siam Art Mable, National Furniture, Starmark Manufacturing ฯลฯ

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 45 คน วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้ช่างได้ทราบถึงวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหากอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ ทางบริษัทฯ ที่เข้าร่วมได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการติดตั้งอุปกรณ์ที่ถูกต้อง เพราะปัจจัยหลักของการใช้งานที่ดีเริ่มมาจากการติดตั้ง เมื่อการใช้งานราบรื่นคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ย่อมสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า

ในการอบรมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมทดลองปฏิบัติงานจริง เพื่อได้เรียนรู้เทคนิคและประสบการณ์จริงด้วยตนเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง