เฮเฟเล่ สนับสนุนโครงการปันน้ำใจ เพื่อชาวบางเสาธง 2567

เฮเฟเล่ สนับสนุนโครงการปันน้ำใจ เพื่อชาวบางเสาธง 2567
เฮเฟเล่ ประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสาธง สนับสนุนโครงการปันน้ำใจ เพื่อชาวบางเสาธง 2567 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 150 ครัวเรือน ณ เทศบาลตำบลบางเสาธง

ตลอดระยะเวลา 30 ปีในประเทศไทย เฮเฟเล่ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือสังคมอย่างรอบด้านผ่านโครงการ CSR เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้สังคม รวมถึงโครงการจากภาครัฐบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้เกิดความยั่งยืน
บทความที่เกี่ยวข้อง