โช๊คประตูแต่ละประเภท เลือกใช้อย่างไร

โช๊คประตูเฮเฟเล่