เพราะเกือบครึ่งชีวิตของเรา อยู่ที่บ้าน บ้านจึงต้องเป็นพื้นที่ที่ช่วยให้เรามีความสุขได้มากที่สุด! Hafele จึงคิดค้นและพัฒนา นวัตกรรม Smart Living เรื่อยมา จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์มากมาย ที่ช่วยอำนวยความสะดวก ไปจนถึงการรักษาความปลอดภัยของทุกคนที่อยู่ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบชั้นวางในห้องครัวที่ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการใช้งาน และช่วยประหยัดพื้นที่ในครัว หรือจะเป็นอุปกรณ์เสริมในห้องน้ำที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกช่วงวัย รวมไปถึงอุปกรณ์ Home Automation ที่สามารถสั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน Hafele Smart Living สามารถควบคุมอุปกรณ์ และสั่งงานง่ายเพียงปลายนิ้ว และยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย ที่ Hafele มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ความสุข ที่ตอบโจทย์สมาชิกทุกคนในบ้านได้มากที่สุด

Item แนะนำ

Item แนะนำ

Item แนะนำ