โปรโมชันบัตรเครดิต เคทีซี

ระยะเวลาโปรโมชัน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. 67