โบ.ลาน

Bo.lan

Project type : Food exhibition space
Location : Bangkok
Year : 2022
Product Category :
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัว (Home Appliances), อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ฟิตติ้ง (Furniture Fittings)
Product Detail :
  • Sink – Blanco (Series : SUBLINE , CATRIS-S)
  • Freestanding Fridge and Freezer – Liebherr (Series : SBSes 8683)
  • Built-in Oven – Bertazzoni (Series : F6011PROPLX , F609PROEKX)
  • Induction – Bertazzoni (Series : P302IB2NE)
  • Gas hob – Bertazzoni (Series : P604LPROX)
  • Wall mount hood – Bertazzoni (Series : KT90MAS1XB)
  • Counter Top – Caesarstone (Color : Statuario Maximus , Black Tempal)
  • Waste bin – Hailo
Photo Albums :
บทความที่เกี่ยวข้อง