เฮเฟเล่จัดอบรมบริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

เฮเฟเล่อบรม บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 เฮเฟเล่จัดอบรมหลักสูตรความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และการติดตั้งอุปกรณ์ประตูเฮเฟเล่ ให้แก่ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ณ เฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ สุขุมวิท 64 โดยหลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มเติมความรู้ ทักษะการติดตั้งและปรับตั้งอุปกรณ์ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ให้ถูกต้อง ซึ่งมุ่งเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ ให้ผู้เข้าร่วมทุกท่านได้ลงปฏิบัติงาน ทดลองประกอบอุปกรณ์ประตูเฮเฟเล่ด้วยตนเอง ตลอดจนมีการเยี่ยมชมเฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ สุขุมวิท 64 และชมสาธิตอุปกรณ์เครื่องมือช่างอีกด้วย

เฮเฟเล่ อบรม บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด เฮเฟเล่ อบรม บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

โดยงานนี้ได้รับเกียติจาก คุณรัตนะ พูนสง่า (ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด) คุณคณิตศิษฐ์ สินธุวิกัยวงศ์ (Category Manager - Architectural Hardware) และ คุณกำพลศักดิ์ โรจนบุรานนท์ (ผู้จัดการฝ่ายขายแผนกเครื่องมือช่าง Festool) เป็นวิทยากรนำการอบรม ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากบุคลากรของบริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด

เฮเฟเล่ อบรม บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด เฮเฟเล่ อบรม บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด
บทความที่เกี่ยวข้อง