บริษัท เฮเฟเล่ ร่วมงานขอบคุณผู้สนับสนุน ไทยโอบายาชิ

บริษัท เฮเฟเล่ ร่วมงานขอบคุณผู้สนับสนุน ไทยโอบายาชิ

บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการฝึกอบรมของ บริษัท นันทวัน จำกัด (ไทยโอบายาชิ) เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ไทยโอบายาชิ เทรนนิ่งเซนเตอร์ จ. ชลบุรี โดยคุณ โฟลเคอร์ เฮลสเติร์น ประธานกรรมการ บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนรับมอบโล่ที่ระลึก จากคุณสมพงษ์ จินตวงศ์วานิช กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นันทวัน จำกัด (ไทยโอบายาชิ)

เฮเฟเล่มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งมุ่งเน้นให้พนักงานนำความรู้และทักษะไปต่อยอดพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการทำงานมากยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ

การร่วมมือกันในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างองค์กรและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเฮเฟเล่กับไทย โอบายาชิ ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และยังเป็นสัญญาณที่ดีต่อความร่วมมือกันอีกในอนาคต

บทความที่เกี่ยวข้อง