เฮเฟเล่ ได้รับรางวัลที่งาน Thailand Zocial Awards 2021

BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA Awards 2021

เฮเฟเล่ ได้รับรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA Awards สาขา Construction Material ที่จัดขึ้นโดย บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด

THAILAND ZOCIAL AWARDS คือ งานประกาศรางวัลโซเชียลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมอบรางวัลเพื่อเชิดชูผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละอุตสาหกรรม, บุคคลบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง, ผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียล โดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยพิจารณาจากดัชนีชี้วัดใน 4 ช่องทางหลักคือ Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube โดยการตัดสินของผู้ทรงคุณวุฒิจากแวดวงต่างๆ METRIC ที่ใช้วัดผลรางวัลในงาน THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021 ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ BRAND METRIC, ENTERTAINMENT METRIC, INFLUENCER METRIC และ PERSONAL BRAND METRIC

BRAND METRIC ใช้วัดประสิทธิภาพของกลุ่มรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA โดยวัดความสามารถของแบรนด์ผ่านการสื่อสารบนโซเชียลมีเดียผ่าน 3 ปัจจัยหลัก คือ

1) BUSINESS GROWTH โดยพิจารณาจาก Fan Growth การเติบโตของผู้ติดตามในปีที่ผ่านมา, Interaction ความสนใจที่มีต่อเนื้อหา, Intention ความสนใจอยากซื้อที่มีต่อแบรนด์, Recommendation การสนับสนุนและแนะนำแบรนด์

2) CUSTOMER SATISFACTION ความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยพิจารณาจาก Response Rate, Response Time เพื่อวัดประสิทธิภาพด้านความครบถ้วน และความรวดเร็วในการตอบสนองต่อปัญหาหรือคำร้องเรียนของผู้บริโภค, Sentiment วัดความรู้สึกที่ลูกค้าตอบสนองผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของแบรนด์

3) INNOVATION โดยพิจารณาจากสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรม เป็นการพิจารณาจากคณะกรรมการในเรื่องของความแปลกใหม่ในการสื่อสาร รวมถึงการนำเสนอสิ่งที่แตกต่างออกไปจากแนวทางเดิมของกลุ่มอุตสาหกรรม

โดยมี 130 แบรนด์ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย และเฮเฟเล่ ได้รับรางวัล Best Brand Performance On Social Media สาขา Construction Material โดยมี Finalist 5 แบรนด์ ดังนี้ SCG, TOA, Tpi Polene และผลิตภัณฑ์ตราเพชร

โดยมีตัวแทนบริษัทฯ รับรางวัล คุณเสาวนีย์ เสริมศุภกรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ณ GMM Live House @Central World ชั้น 8

บทความที่เกี่ยวข้อง