HAFELE เฮเฟเล่ “ช้อปดีมีคืน” ปี 2565

HAFELE เฮเฟเล่ "ช้อปดีมีคืน" ปี 2565

เฮเฟเล่ ขานรับนโยบายรัฐบาลกับมาตรการช้อปดีมีคืน เริ่มใช้ได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 15ก.พ.2565 โดยสามารถนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ไปยื่น "ลดหย่อนภาษี" สำหรับการ "ยื่นภาษีปี 2565“ ได้

ใครมีสิทธิ์ใช้ "ช้อปดีมีคืน" บ้าง ?

  • สำหรับผู้ที่สามารถเข้าโครงการช้อปดีมีคืนได้ คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • บุคคลต่างชาติสามารถใช้สิทธิ์ได้ ถ้ายื่นเสียภาษีในประเทศไทย
  • ทั้งนี้ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) และไม่ได้ลงทะเบียนโครงการรัฐอื่นๆ
  • สามารถใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน 2565 และคนละครึ่งเฟส 4 ได้ เนื่องจากเวลาไม่ทับซ้อนกัน จึงสามารถใช้ได้ทั้ง 2 สิทธิ์
  • ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน ไม่ต้องลงทะเบียน เพียงแค่ซื้อสินค้าหรือบริการตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด แล้วขอ "ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป" จากเฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ หรือ www.hafelehome.co.th ก็สามารถใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2565 เพื่อหักลดหย่อนภาษี ร่วมกับรายการลดหย่อนภาษีอื่นๆ ได้ตามปกติ
  • โครงการ "ช้อปดีมีคืน ปี 2565" คือส่วนหนึ่งของการใช้สิทธิ์ "ลดหย่อนภาษี ปี 2565" เหมือนกับรายการลดหย่อนภาษีอื่นๆ ที่มีอยู่ตามปกติ

สินค้าเฮเฟเล่ที่เข้าร่วมเงื่อนไข

สินค้าเฮเฟเล่ทุกประเภท ที่ซื้อผ่านเฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ ทุกสาขา (สุขุมวิท, พัทยา, หัวหิน,ภูเก็ต และเชียงใหม่) รวมถึงการซื้อออนไลน์ผ่าน http://www.hafelehome.co.th

ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอรับใบกำกับภาษีกับเฮเฟเล่

  • แสดงใบเสร็จ หรือแจ้งแคชเชียร์เพื่อขอออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ พร้อมแสดงบัตรประชาชนของบุคคลที่ต้องการลดหย่อนภาษี
  • สามารถรวมใบเสร็จภายในวัน และสาขาเดียวกันได้ และต้องออกใบกำกับภาษีภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
  • สำหรับการซื้อสินค้าเฮเฟเล่ ผ่าน www.hafelehome.co.th สามารถแจ้งความประสงค์ขอใบกำกับภาษีแบบเต็มได้ทางอีเมล์ hthecommerce@hafele.co.th หรือ ไลน์ไอดี @hafelehome
ช้อปดีมีคืน

เลือกช้อปสินค้าเฮเฟเล่ได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศ หรือ เฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ ทุกสาขา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02–768-7171

บทความที่เกี่ยวข้อง