เฮเฟเล่จัดอบรม Hawa Installation Workshop

เฮเฟเล่จัดอบรม Hawa Installation Workshop

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 เฮเฟเล่ จัดอบรมในหัวข้อ Hawa Installation Workshop ณ เฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ สุขุมวิท 64

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเทคนิคและวิธีการ การติดตั้งผลิตภัณฑ์ Hawa Concepta อย่างถูกต้อง เพื่อให้ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้และมีความเข้าใจในการติดตั้งสินค้า ตลอดจนรู้จักผลิตภัณฑ์ Hawa มากยิ่งขึ้น โดยในงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ Mr. Peter Schuler, Global Key Account Manager, Hawa Switzerland เป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานทุกคน

เฮเฟเล่จัดอบรม Hawa Installation Workshop เฮเฟเล่จัดอบรม Hawa Installation Workshop
บทความที่เกี่ยวข้อง