เฮเฟเล่คว้าใบรับรอง “DGNB” อาคารอนุรักษ์พลังงาน

เฮเฟเล่คว้าใบรับรอง “DGNB” อาคารอนุรักษ์พลังงาน

"เฮเฟเล่ ประเทศไทย" รับประกาศนียบัตร German Sustainable Building Council หรือ DGNB รับรองมาตรฐานอาคาร "ศูนย์กระจายสินค้าเฮเฟเล่ บางนา-ตราด กม.22" มาตรฐานการก่อสร้างที่ยั่งยืนตามแบบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ตอกย้ำการออกแบบที่ให้คุณค่ากับการอนุรักษ์พลังงาน ต่อเนื่องเป็นแห่งที่สองถัดจาก "เฮเฟเล่ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ภูเก็ต" ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการกระจายสินค้าในประเทศไทย รวมถึงเครือข่ายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองรับการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

DGNB

DGNB stands for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen eV (German: German Sustainable Building Council) German Sustainable Building Council หรือ DGNB คือประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานอาคารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก จัดโดยหอการค้าเยอรมัน-ไทย และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) บ่งบอกถึงมาตรฐานสูงสุดของการก่อสร้างที่ยั่งยืนตามแบบสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการรับรองที่ให้ความสำคัญกับด้านเศรษฐกิจและการสร้างมาตรฐานตามระบบนิเวศ โดย ‘เฮเฟเล่ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ ภูเก็ต’ ถือเป็นอาคารที่มีความสำเร็จในการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ตรงตามมาตรฐาน DGNB แห่งแรกของประเทศไทย

DGNB

และในปี 2021 นี้ "ศูนย์กระจายสินค้าเฮเฟเล่ บางนา-ตราด กม.22" ได้กลายเป็นอีกความภาคภูมิใจของเฮเฟเล่ ที่ได้รับรองมาตรฐาน DGNB ในระดับ 'Silver' ทั้งนี้ขั้นตอนและเกณฑ์การรับรองมาตรฐานอาคารของ DGNB ถือเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับว่ามีความก้าวหน้าที่สุดในโลก และประสบความสำเร็จในฐานะเกณฑ์มาตรฐานด้านความยั่งยืน ในประเทศเยอรมนี และในระดับสากล

หลังจากการขยายคลังสินค้า ปัจจุบันเราสามารถสต๊อกสินค้าประมาณ 25,000 รายการ เพื่อเพิ่มพื้นที่จาก 10,000 ตรม. เป็น 24,000 ตารางเมตร การออกแบบคลังสินค้า ส่วนขยาย ของเฮเฟเล่นี้ มีการคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน โดยใช้ หลอดไฟ LED และหลังคามีแผงโซลาร์เซลล์ 964 แผง เพื่อให้พลังงานไฟฟ้า ถึง 320 กิโลวัตต์ สามารถให้กำลังไฟฟ้า ถึง 478 เมกะวัตต์ ต่อชั่วโมง ประหยัดพลังงานไฟฟ้า คิดเป็นมูลค่า 2 ล้านบาทต่อปี ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ลงได้ 467.2 ตัน/ปี ซึ่งเฮเฟเล่ คำนึงถึงการช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไป ที่เกิดจากการผลิตโดยใช้น้ำมัน หรือถ่านหิน ซึ่งมีผลช่วยทำให้ลดการเกิดมลพิษขึ้นได้

DGNB
DGNB
DGNB

การขยายพื้นที่ของ ศูนย์กระจายสินค้าเฮเฟเล่ บางนา-ตราด จึงเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพของระบบการกระจายสินค้า และจุดแข็งด้านการจัดเก็บสินค้าที่มีเพียงพอต่อความต้องการในระยะยาว พร้อมทั้งขีดความสามารถด้านบริการขนส่งให้กับลูกค้าในประเทศไทย รวมถึงเครือข่ายของเฮเฟเล่ สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เวียดนาม และประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย เพื่อรองรับต่อการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคง

"ใบรับรองที่ได้จาก DGNB ไม่ได้สะท้อนถึงการออกแบบที่ประหยัดพลังงานเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงน้ำหนักที่เราให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงตัวคู่ค้าที่เฮเฟเล่ทำธุรกิจด้วย ดังนั้นวิสัยทัศน์ของบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงาน พอๆ กับเป้าหมายในการเป็นผู้นำอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและอาคาร ที่สำคัญ เฮเฟเล่ยังตั้งใจให้ศูนย์กระจายสินค้าแห่งนี้ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างธุรกิจที่ใส่ใจกับความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเป็นรากฐานให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน"

บทความที่เกี่ยวข้อง