โครงการ CSR เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคมปีที่ 9

โครงการ CSR เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคมปีที่ 9

เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม ปีที่ 9 สานต่อวิสัยทัศน์ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้เยาวชน ลงพื้นที่ซ่อม สร้างห้องน้ำ ณ โรงเรียนบ้านท่าฉาง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

เฮเฟเล่ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจ ในประเทศไทยมาแล้วกว่า 26 ปี ด้วยนโยบายของบริษัทในการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน ภายใต้โครงการ CSR เฮเฟเล่ แบ่งปันสิ่งดีๆ ให้สังคม สำหรับปีนี้ดำเนินมาเป็นปีที่ 9 แล้ว ได้จัดขึ้นวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านท่าฉาง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยคณะผู้บริหารคุณมาริวิค เฮลสเติร์น (ผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์) และพนักงานบริษัทเฮเฟเล่ ลงพื้นที่ซ่อมสร้างห้องน้ำพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา และทุนการศึกษาให้กับคุณนิรัญ เรืองดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าฉาง จำนวน 20 ทุนๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินมูลค่าทั้งสิ้น 400,000 บาท เพื่อนำไปใช้ต่อยอดทางการศึกษา และเป็นการยกระดับ สุขอนามัยที่ดีให้กับน้องๆ เยาวชน”

บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น ถืออีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เฮเฟเล่ต้องการหยิบยื่นแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ เยาวชนของชาติ ที่ไม่เพียงแต่เป็นการบูรณะสิ่งก่อสร้าง ภายในโรงเรียน แต่ยังเปรียบเสมือนการส่งมอบกำลังใจให้แก่กัน ซึ่งเฮเฟเล่มุ่งมั่นจะดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของเยาวชนให้ดีขึ้นทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง