เฮเฟเล่สนับสนุนเตียง และเงินสมทบค่าอาหาร

Hafele

นางสาวฤทัยรัตน์ ก้อยเหาะกูล ตำแหน่งหัวหน้างานฝ่ายจัดซื้อ ตัวแทน บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย ) จำกัด ส่งมอบเตียง และที่นอน จำนวน 150 ชุด พร้อมมอบเงินสมทบค่าอาหาร ให้กับศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วย (Community Isolation) เทศบาลตำบลบางเสาธง สถานที่พักสำหรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการไม่รุนแรง ก่อนส่งตัวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล เพื่อคัดแยกผู้ป่วยโควิดออกจากชุมชน ลดการแพร่กระจายของโรค

เฮเฟเล่สนับสนุนเตียง และเงินสมทบค่าอาหาร

โดยมีนายวันชัย คงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบ ณ ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วย เทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

บทความที่เกี่ยวข้อง