สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เข้าเยี่ยมชมเฮเฟเล่

ปัญญาภิวัฒน์ (หลักสูตรนานาชาติ) เข้าเยี่ยมชมเฮเฟเล่

เฮเฟเล่ นำทีมโดยคุณโยธิน ประเสริฐกุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด เปิดบ้านต้อนรับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ เฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ สุขุมวิท 64 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การศึกษาดูงานครั้งนี้เฮเฟเล่ได้นำเสนอถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัย อาทิ ระบบล๊อคอิเล็คทรอนิกส์ ระบบไฟ LED Loox รวมถึงการตลาดในยุคดิจิตอล ภายใต้หัวข้อ “Hafele and the international business strategy in disrupt technology”

นอกเหนือจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ภาคทฤษฎีแล้ว เฮเฟเล่ยังได้ทำการสาธิตและทดลองการทำงานของอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ รวมถึงได้มีการเยี่ยมชมโชว์รูมของเฮเฟเล่และแนะนำสินค้านวัตกรรมใหม่ที่เป็นมาตรฐานเยอรมนีอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง