แบบฟอร์มสมัครงาน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็ว

    *แนบไฟล์ได้เฉพาะ ไฟล์ pdf และ jpg ไฟล์ขนาดสูงสุดไม่เกิน 5MB (Only pdf and jpg files with a maximum file size of 5MB.)

    บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ("เฮเฟเล่") จะเก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อ นำเสนอ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับสมัครงานเท่านั้น ท่านที่สนใจโปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเฮเฟเล่

    * In order to reach out to you offer job applications only, Häfele (Thailand) Co., Ltd. gathers, uses, and discloses your personal information. Please review the privacy protection policy's details and rights.