การจัดการด้านคุณภาพ (ISO)

เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนอง ความพึงพอใจของลูกค้า โดยการตระหนักถึงความต้องการของลูกค้า และขีดความสามารถขององค์กร เพื่อให้การจัดเตรียมสินค้า และให้การบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า โดยการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 ในปี พ.ศ. 2548 เป็นครั้งแรก จากบริษัท ทูฟ นอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด และเฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดทำและดำเนินการตามระบบการรับรองระบบการจัดการคุณภาพสำหรับ การขาย การจัดจำหน่าย การบริหารคลังสินค้า การกระจายสินค้า และการบริการหลังการขายของอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ฮาร์ดแวร์สถาปัตยกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ เครื่องใช้ในบ้าน อะลูมิเนียม เทคโนโลยีสมาร์ทและผลิตภัณฑ์แสงสว่าง

DOWNLOAD