ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

แค็ตตาล็อกอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

FURNITURE FITTINGS 2023

The Complete Häfele

แค็ตตาล็อกอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

ARCHITECTURAL HARDWARE 2020

The Complete Häfele

แค็ตตาล็อกอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

DESIGN KITCHEN FURNITURE 2022

Quality • Design • Innovation • Functionality

แค็ตตาล็อกอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

DESIGN FURNITURE HANDLES 2018

Quality • Design • Innovation • Functionality