ดาวน์โหลด แค็ตตาล็อก - โบรชัวร์


01 Hafele Catalogues
แค็ตตาล็อก เฮเฟเล่
02 Product News & Innovations
นวัตกรรม และสินค้าใหม่

03 Home Appliances & Sinks Brochures & Leaflets
โบรชัวร์ & ใบปลิว เครื่องใช้ไฟฟ้า และอ่างล้างจาน

04 Sanitary Brochures & Leaflets
โบรชัวร์ & ใบปลิว สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำ

05 Architectural Hardware Brochures & Leaflets
โบรชัวร์ & ใบปลิว อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

06 Furniture Fittings Brochures & Leaflets
โบรชัวร์ & ใบปลิว อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

07 Tooling Brochure & Leaflets
โบรชัวร์ & ใบปลิว อุปกรณ์เครื่องมือช่าง

08 Electronic locking systems Brochures & Leaflets
โบรชัวร์ & ใบปลิว อุปกรณ์ล็อคอิเล็กทรอนิกส์

09 Lighting systems Brochures & Leaflets
โบรชัวร์ & ใบปลิว อุปกรณ์แสงส่องสว่าง