ดาวน์โหลด แค็ตตาล็อก - โบรชัวร์

(เลือกแค็ตตาล็อก-โบรชัวร์ของกลุ่มสินค้าที่ท่านสนใจ)
01 Hafele Catalogues
แค็ตตาล็อก เฮเฟเล่

02 Product News & Innovations
นวัตกรรม และสินค้าใหม่

NEW! ผลงานจากผู้ชนะ HAFELE Kitchen Design Award 2019

03 Home Appliances & Sinks Brochures & Leaflets
โบรชัวร์ & ใบปลิว เครื่องใช้ไฟฟ้า และอ่างล้างจาน

04 Sanitary Brochures & Leaflets
โบรชัวร์ & ใบปลิว สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำ

NEW! ชุดฝักบัวอาบน้ำมาพร้อมกับก๊อกผสมยืนอาบ

05 Architectural Hardware Brochures & Leaflets
โบรชัวร์ & ใบปลิว อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

NEW! สินค้ากลุ่มอะลูมิเนียมจากเฮเฟเล่

06 Furniture Fittings Brochures & Leaflets
โบรชัวร์ & ใบปลิว อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

07 Tooling Brochure & Leaflets
โบรชัวร์ & ใบปลิว อุปกรณ์เครื่องมือช่าง

08 Electronic locking systems Brochures & Leaflets
โบรชัวร์ & ใบปลิว อุปกรณ์ล็อคอิเล็กทรอนิกส์

NEW! รวมสินค้ารุ่นใหม่ ดิจิตอลดอร์ล็อค ชุดล็อคประตูดิจิตอล ปี 2563 

09 Lighting systems Brochures & Leaflets
โบรชัวร์ & ใบปลิว อุปกรณ์แสงส่องสว่าง

NEW! สถาปัตยกรรมแสงส่องสว่าง