ประกาศผลผู้โชคดี ครบรอบ 100 ปี เฮเฟเล่ แจกทอง 100 บาท

ผู้โชคดี จะได้รับการติดต่อกลับจากทางบริษัท หรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ ชื่อ คุณเม หมายเลขโทรศัพท์ 0935098222

*เลือกวันที่ประกาศผล

ผู้โชคดีครั้งที่ 1 จับรางวัลวันที่ 8 ก.ย. 2566 ประกาศผล วันที่ 15 ก.ย. 2566

ทองคำแท่ง 10 บาท
ทองคำแท่ง 10 บาท จำนวน 1 รางวัล

ปภัสสิริย์ รัตนสาสน์ 062-XXXX-246

ตู้เย็น 2 ประตูแบบตั้งพื้น
ตู้เย็น 2 ประตูแบบตั้งพื้น - NERO SERIES จำนวน 1 รางวัล

อดิศักดิ์ ธีรวัฒน์พร 084-XXXX-197

Smart table ฮาโมนิค ซีรี่ย์ GEN-2
Smart table ฮาโมนิค ซีรี่ย์ GEN-2 จำนวน 1 รางวัล

ศิภิญพร ภูริวัฒน์ 094-XXXX-465

ตู้รองเท้าพร้อมชั้นวางแบบหมุน180°
ตู้รองเท้าพร้อมชั้นวางแบบหมุน180° / 12 ชั้น จำนวน 1 รางวัล

ธิดารัตน์ จิตต์อารี 063-XXXX-587

เครื่องล้างจานตั้งโต๊ะ NEOMATE
เครื่องล้างจานตั้งโต๊ะ NEOMATE จำนวน 1 รางวัล

สุรัมภา สายสนิท 083-XXXX-486

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 หัว พร้อมกระทะปิ้งย่างบาร์บีคิว
เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 หัว พร้อมกระทะปิ้งย่างบาร์บีคิว จำนวน 5 รางวัล

สมหวัง วงศ์อุดม 089-XXXX-956
Boonyarit Wongsombut 088-XXXX-841
ธนภัทร ไทยจินดา 098-XXXX-855
อรทัย ภู่จำรุณ 089-XXXX-896
สิงหนาท นาคอาจหาญ 081-XXXX-983

เครื่องดูดไรฝุ่น
เครื่องดูดไรฝุ่น จำนวน 7 รางวัล

บัญญัติ จันทร์สุวรรณ์ 081-XXXX-943
ชินานันท์ เรืองหิรัญ 086-XXXX-535
ณัฐวุฒิ เต่าสุวรรณ 065-XXXX-363
ไพบูลย์ศักดิ์ ญัตติเกื้อกูล 081-XXXX-403
วรัญญา จันคูณ 098-XXXX-861
ศรัณย์รัชต์ ใจดี 089-XXXX-859
อดิศักดิ์ ไชยเตกุล 095-XXXX-861

ผู้โชคดีครั้งที่ 2 จับรางวัลวันที่ 12 ต.ค. 2566 ประกาศผล วันที่ 19 ต.ค. 2566

ทองคำแท่ง 10 บาท
ทองคำแท่ง 10 บาท จำนวน 1 รางวัล

ยอดทหัย จีรพงษ์อุดม 083-XXXX-646

ตู้เย็น 2 ประตูแบบตั้งพื้น
ตู้เย็น 2 ประตูแบบตั้งพื้น - NERO SERIES จำนวน 1 รางวัล

นภัค ลิขิตเขตตานนท์ 094-XXXX-796

Smart table ฮาโมนิค ซีรี่ย์ GEN-2
Smart table ฮาโมนิค ซีรี่ย์ GEN-2 จำนวน 1 รางวัล

พรรณสิริ วัยอัศว 089-XXXX-141

ตู้รองเท้าพร้อมชั้นวางแบบหมุน180°
ตู้รองเท้าพร้อมชั้นวางแบบหมุน180° / 12 ชั้น จำนวน 1 รางวัล

นพรันต์ จรูงจิตรอารี 089-XXXX-452

เครื่องล้างจานตั้งโต๊ะ NEOMATE
เครื่องล้างจานตั้งโต๊ะ NEOMATE จำนวน 1 รางวัล

อังศุพัชร์ ทรัพย์สมบูรณ์ 092-XXXX-433

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 หัว พร้อมกระทะปิ้งย่างบาร์บีคิว
เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 หัว พร้อมกระทะปิ้งย่างบาร์บีคิว จำนวน 4 รางวัล

นิธิ แก้วมณีนวล 084-XXXX-688
อภิสรา จรันรัก 082-XXXX-475
จิตรา รันตชาติ 081-XXXX-465
กฤตยา คราเซอร์ 083-XXXX-034

เครื่องดูดไรฝุ่น
เครื่องดูดไรฝุ่น จำนวน 7 รางวัล

วุฒิ อภิวงศ์โสภณ 084-XXXX-197
สมพร เสือสกุล 086-XXXX-549
มุธาริน บุญชญารินทร์ 094-XXXX-639
ราเชนญ์ ทิพย์รังษี 083-XXXX-811
อุ้ม สาริยะ 093-XXXX-343
ศิวรัชษม์ บุญพิทักษ์วงษ์ 095-XXXX-059
วาสนา อมรหัต 082-XXXX-956

ผู้โชคดีครั้งที่ 3 จับรางวัลวันที่ 10 พ.ย. 2566 ประกาศผล วันที่ 17 พ.ย. 2566

ทองคำแท่ง 10 บาท
ทองคำแท่ง 10 บาท จำนวน 1 รางวัล

อภิชา เก่งวิทยาเลิศ 081-XXXX-645

ตู้เย็น 2 ประตูแบบตั้งพื้น
ตู้เย็น 2 ประตูแบบตั้งพื้น - NERO SERIES จำนวน 1 รางวัล

พงศกร อภิวัฒน์ธำรง 081-XXXX-495

Smart table ฮาโมนิค ซีรี่ย์ GEN-2
Smart table ฮาโมนิค ซีรี่ย์ GEN-2 จำนวน 1 รางวัล

อรรถพล บุตรนามดี 081-XXXX-318

ตู้รองเท้าพร้อมชั้นวางแบบหมุน180°
ตู้รองเท้าพร้อมชั้นวางแบบหมุน180° / 12 ชั้น จำนวน 1 รางวัล

ณรงค์ศักดิ์ หวังรัตนปราณี 098-XXXX-800

เครื่องล้างจานตั้งโต๊ะ NEOMATE
เครื่องล้างจานตั้งโต๊ะ NEOMATE จำนวน 1 รางวัล

สุกัญญา พงษ์สุวรรณ์ 086-XXXX-281

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 หัว พร้อมกระทะปิ้งย่างบาร์บีคิว
เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 หัว พร้อมกระทะปิ้งย่างบาร์บีคิว จำนวน 5 รางวัล

Nattakan Tangcharoensiri 098-XXXX-545
สุรเสกข์ ประเสริฐบดีกุล 084-XXXX-345
นาถลดา ขันธลักษณา 087-XXXX-822
Voravit Jirapanich 086-XXXX-653
กุลธิรา เกตุถิรกุล 086-XXXX-866

เครื่องดูดไรฝุ่น
เครื่องดูดไรฝุ่น จำนวน 6 รางวัล

นพวินทร์ ธนิกกุล 094-XXXX-536
วรวุฒิ วุฒิกรธราวัฒน์ 089-XXXX-474
ปานพิมพ์ พิทักษ์ธนพงษ์ 089-XXXX-492
ชลลดา บญห่อ 089-XXXX-954
รัญเรืองรอง ดาษลดา 091-XXXX-038
กุสุมา ศรีจันทร์ 061-XXXX-751

ผู้โชคดีครั้งที่ 4 จับรางวัลวันที่ 8 ธ.ค. 2566 ประกาศผล วันที่ 15 ธ.ค. 2566

ทองคำแท่ง 10 บาท
ทองคำแท่ง 10 บาท จำนวน 1 รางวัล

ขนิษฐา วัฒนเจษฎากุล 092-XXXX-746

Smart table ฮาโมนิค ซีรี่ย์ GEN-2
Smart table ฮาโมนิค ซีรี่ย์ GEN-2 จำนวน 2 รางวัล

KARN Jantanajinda 065-XXXX-996
บุษยมาส ไวล์ส 083-XXXX-394

เครื่องล้างจานตั้งโต๊ะ NEOMATE
เครื่องล้างจานตั้งโต๊ะ NEOMATE จำนวน 1 รางวัล

แสงจันทร์ วินทะไชย 085-XXXX-388

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 หัว พร้อมกระทะปิ้งย่างบาร์บีคิว
เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 หัว พร้อมกระทะปิ้งย่างบาร์บีคิว จำนวน 5 รางวัล

ทศนันท์ นิ่มเจริญวรรณ 081-XXXX-435
ณัฏฐพัชร เอี่ยมสำอางค์ 062-XXXX-226
จักรภัทร ราชสิงห์ 090-XXXX-313
ศิริชัย จันทร์แจ่ม 083-XXXX-862
โสรัดดา แซ่เหีย 094-XXXX-536

เครื่องสกัดน้ำผลไม้
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ จำนวน 7 รางวัล

กสินชน วิจิจรพล 094-XXXX-536
Pratinrat Vacharasinthu 093-XXXX-963
Somboon Pongthao 097-XXXX-356
ปภัส ศิริปภาโชคิ 081-XXXX-220
วรวุฒิ วุฒิกรธนาวัฒน์ 089-XXXX-474
จิตรลดา ทักทาย 098-XXXX-665
เอนก แก้วสา 094-XXXX-554

ผู้โชคดีครั้งที่ 5 จับรางวัลวันที่ 12 ม.ค. 2567 ประกาศผลวันที่ 19 ม.ค. 2567

ทองคำแท่ง 10 บาท
ทองคำแท่ง 10 บาท จำนวน 6 รางวัล

ฐานิต ปั้นศิริ 085-XXXX-530
วาสนา แตงรัตนา 097-XXXX-710
ปานพิมพ์ พิทักษ์ธนพงษ์ 089-XXXX-492
สุขิตชาญ นาคจู 097-XXXX-856
รสริน วิชพงษ์ 089-XXXX-660
พรรณสิริ วัยอัศว 089-XXXX-141

ตู้เย็น 2 ประตูแบบตั้งพื้น
ตู้เย็น 2 ประตูแบบตั้งพื้น - NERO SERIES จำนวน 6 รางวัล

ณิชาบูรณ์ บุรณเวช 086-XXXX-339
ดวงพร แซ่อึ๊ง 081-XXXX-588
ลีลาวดี เจี่ยงเพ็ชร์ 098-XXXX-503
จักรภัทร ราชสิงห์ 090-XXXX-313
ปราโมทย์ เขาเหิน 081-XXXX-433
พิมพัชวรรณ ศิริฤทธิ์ไกร 082-XXXX-153

Smart table ฮาโมนิค ซีรี่ย์ GEN-2
Smart table ฮาโมนิค ซีรี่ย์ GEN-2 จำนวน 1 รางวัล

สรัญญา วัชรพนมชัย 089-XXXX-325

ตู้รองเท้าพร้อมชั้นวางแบบหมุน180°
ตู้รองเท้าพร้อมชั้นวางแบบหมุน180° / 12 ชั้น จำนวน 2 รางวัล

กุลวีณ์กร ศรีสอ้าน 086-XXXX-988
ณัฐวัฒน์ วิทยานิติพงษ์ 082-XXXX-199

เครื่องล้างจานตั้งโต๊ะ NEOMATE
เครื่องล้างจานตั้งโต๊ะ NEOMATE จำนวน 1 รางวัล

สุชีรา วิทิตสุนทร 098-XXXX-878

ชุดล็อคประตูระบบดิจิตอล DL7100
ชุดล็อคประตูระบบดิจิตอล DL7100 จำนวน 5 รางวัล

พัทธนันท์ โฆษิตวงศ์สกุล 086-XXXX-569
เบญญาภา สุวรรณกุล 098-XXXX-999
วรงกรณ์ ชุติมา 093-XXXX-926
พิธิดา สมจินตนากุล 085-XXXX-299
วนิดา ไตรรัตนพันธ์ 081-XXXX-151

เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 หัว พร้อมกระทะปิ้งย่างบาร์บีคิว
เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 หัว พร้อมกระทะปิ้งย่างบาร์บีคิว จำนวน 5 รางวัล

Supattra Visessri 081-XXXX-680
วิริการ เชวงสถาพร 087-XXXX-141
บุรินทร์ เอี่ยมประดิษฐ์ภัณ 081-XXXX-258
บิว สังข์ปักษา 081-XXXX-567
Veepicha Thintanapiriyarat 099-XXXX-697

เครื่องสกัดน้ำผลไม้
เครื่องสกัดน้ำผลไม้ จำนวน 8 รางวัล

จักรี สว่างงาม 085-XXXX-543
Anakorn Promkerd 080-XXXX-803
กนกวรรณ กอปรกีรติพงศ์ 086-XXXX-571
ตนัย ระวีศรี 081-XXXX-788
พัทยา กาญจนบัตร 081-XXXX-766
นิตยา โคซอสกี้ 061-XXXX-752
Napatsanun Methacholathip 098-XXXX-169
ณัฐกานต์ วงษ์กะวัน 083-XXXX-965

- ผู้โชคดีจากกิจกรรมนี้ที่ได้รางวัลต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อรับของรางวัล ภายใน 30 วันหลังจากประกาศผลรางวัล หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือ ผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับมายังบริษัทฯ ภายใน 30 วันหลังจากประกาศผลรางวัล ถือว่าสละสิทธิ์ และจะทำการมอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองแทน
- ของรางวัลจัดส่ง ภายใน 90 วัน หลังจากวันประกาศผล

รายละเอียดของรางวัล

แจกรางวัลครั้งที่ 1 : จำนวนทั้งหมด 17 รางวัล
รางวัลที่ 1 : ทองคำแท่ง 10 บาท น้ำหนัก 152.44 กรัม จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 321,177.94 บาท
รางวัลที่ 2 : ตู้เย็น 2 ประตูแบบตั้งพื้น - NERO SERIES จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 51,900 บาท
รางวัลที่ 3 : Smart table ฮาโมนิค ซีรี่ย์ GEN-2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 45,900 บาท
รางวัลที่ 4 : ตู้รองเท้าพร้อมชั้นวางแบบหมุน 180° / 12 ชั้น จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 22,900 บาท
รางวัลที่ 5 : เครื่องล้างจานตั้งโต๊ะ NEOMATE จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 17,900 บาท
รางวัลที่ 6 : เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 หัว พร้อมกระทะปิ้งย่างบาร์บีคิว จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,990 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 39,950 บาท
รางวัลที่ 7 : เครื่องดูดไรฝุ่น จำนวน 7 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,890 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,230 บาท
***ราคาทองคำ ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2566***

แจกรางวัลครั้งที่ 2 : จำนวนทั้งหมด 17 รางวัล
รางวัลที่ 1 : ทองคำแท่ง 10 บาท น้ำหนัก 152.44 กรัม จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 321,177.94 บาท
รางวัลที่ 2 : ตู้เย็น 2 ประตูแบบตั้งพื้น - NERO SERIES จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 51,900 บาท
รางวัลที่ 3 : Smart table ฮาโมนิค ซีรี่ย์ GEN-2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 45,900 บาท
รางวัลที่ 4 : ตู้รองเท้าพร้อมชั้นวางแบบหมุน 180° / 12 ชั้น จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 22,900 บาท
รางวัลที่ 5 : เครื่องล้างจานตั้งโต๊ะ NEOMATE จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 17,900 บาท
รางวัลที่ 6 : เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 หัว พร้อมกระทะปิ้งย่างบาร์บีคิว จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,990 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 39,950 บาท
รางวัลที่ 7 : เครื่องดูดไรฝุ่น จำนวน 7 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,890 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 20,230 บาท
***ราคาทองคำ ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2566***

แจกรางวัลครั้งที่ 3 : จำนวนทั้งหมด 17 รางวัล
รางวัลที่ 1 : ทองคำแท่ง 10 บาท น้ำหนัก 152.44 กรัม จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 321,177.94 บาท
รางวัลที่ 2 : ตู้เย็น 2 ประตูแบบตั้งพื้น - NERO SERIES จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 51,900 บาท
รางวัลที่ 3 : Smart table ฮาโมนิค ซีรี่ย์ GEN-2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 45,900 บาท
รางวัลที่ 4 : ตู้รองเท้าพร้อมชั้นวางแบบหมุน 180° / 12 ชั้น จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 22,900 บาท
รางวัลที่ 5 : เครื่องล้างจานตั้งโต๊ะ NEOMATE จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 17,900 บาท
รางวัลที่ 6 : เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 หัว พร้อมกระทะปิ้งย่างบาร์บีคิว จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,990 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 39,950 บาท
รางวัลที่ 7 : ไม้ถูพื้นไฟฟ้าไร้สาย จำนวน 6 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 4,490 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 26,940 บาท
***ราคาทองคำ ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2566***

แจกรางวัลครั้งที่ 4 : จำนวนทั้งหมด 17 รางวัล
รางวัลที่ 1 : ทองคำแท่ง 10 บาท น้ำหนัก 152.44 กรัม จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 321,177.94 บาท
รางวัลที่ 2 : Smart table ฮาโมนิค ซีรี่ย์ GEN-2 จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 45,900 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 91,800 บาท
รางวัลที่ 3 : ตู้รองเท้าพร้อมชั้นวางแบบหมุน 180° / 12 ชั้น จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 22,900 บาท
รางวัลที่ 4 : เครื่องล้างจานตั้งโต๊ะ NEOMATE จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 17,900 บาท
รางวัลที่ 5 : เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 หัว พร้อมกระทะปิ้งย่างบาร์บีคิว จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,990 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 39,950 บาท
รางวัลที่ 6 : เครื่องสกัดน้ำผักและผลไม้ รุ่น ECOM-319 จำนวน 7 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,690 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 25,830 บาท
***ราคาทองคำ ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2566***

แจกรางวัลครั้งที่ 5 : จำนวนทั้งหมด 32 รางวัล
รางวัลที่ 1 : ทองคำแท่ง 10 บาท น้ำหนัก 152.44 กรัม จำนวน 6 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 321,177.94 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,927,067.64 บาท
รางวัลที่ 2 : ตู้เย็น 2 ประตูแบบตั้งพื้น - NERO SERIES จำนวน 6 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 51,900 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 311,400 บาท
รางวัลที่ 3 : Smart table ฮาโมนิค ซีรี่ย์ GEN-2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 45,900 บาท
รางวัลที่ 4 : ตู้รองเท้าพร้อมชั้นวางแบบหมุน 180° / 12 ชั้น จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 22,900 บาท
รางวัลที่ 5 : เครื่องล้างจานตั้งโต๊ะ NEOMATE จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 17,900 บาท
รางวัลที่ 6 : ชุดล็อคประตูระบบดิจิตอล DL7100 จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 14,900 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 74,500 บาท
รางวัลที่ 7 : เตาแม่เหล็กไฟฟ้า 2 หัว พร้อมกระทะปิ้งย่างบาร์บีคิว จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,990 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 39,950 บาท
รางวัลที่ 8 : เครื่องสกัดน้ำผักและผลไม้ รุ่น ECOM-319 จำนวน 8 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,690 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 29,520 บาท
***ราคาทองคำ ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2566***

รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 4,539,679.40 บาท (สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์)

เงื่อนไข
- ผู้โชคดีต้องติดต่อรับรางวัลและส่งหลักฐานในการรับรางวัลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศผล หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ แล้วบริษัทฯจะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีลำดับสำรอง องค์กรการกุศล หรือ หน่วยงานราชการต่อไป
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของรางวัล เป็นภาษีออกให้ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
- พนักงานและครอบครัวของบริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ/บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
- ผู้โชคดีจะได้รับของรางวัลใหญ่ที่สุดเพียงรางวัลเดียวต่อรอบการจับรางวัล แต่สามารถได้รับซ้ำในเดือนถัดไปได้ และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาด
- บิลเงินสดหรือบิลเขียนด้วยลายมือ ไม่สามารถร่วมรายการ
- ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นได้ หรือมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นได้
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและกติกา ของรางวัล หรือของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องได้รับความยินยอมแต่อย่างใด และบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆ กับคุณภาพรางวัล และความสูญหายหรือสูญเสียอันอาจเกิดขึ้นจากการขนส่ง หรือไม่มีผู้รับของ โดยผู้ร่วมรายการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น
- การตัดสิน และดุลยพินิจใด ๆ ของคณะกรรมการ และ/หรือ ของบริษัท ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดและไม่อาจฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรางวัล และความสูญหาย หรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงความสูญหายและเสียหายจากการขนส่งหรือส่งมอบ หรือการไม่มีผู้รับของ โดยผู้ร่วมรายการหรือผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น

- ผู้โชคดีจะต้องดำเนินการเรื่องการรับรางวัลทองคำด้วยตนเอง บรรดาค่าใช้จ่าย และค่าภาษีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากของรางวัลที่ได้รับ (หากมี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าเดินทาง และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีขึ้นเพื่ออะไร

1.1 บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริษัท”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ ลูกค้า และสมาชิกทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมและประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษา ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2 ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “การประมวลผล” (Processing) หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม บันทึก จัดระบบ ทำโครงสร้าง เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กู้คืน ใช้ เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน ผสมเข้าด้วยกัน ลบ ทำลาย “บริษัท” หมายถึง บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ

1.3 หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้รับทราบถึงข้อความที่มีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้


2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

2.1 เมื่อคุณซื้อสินค้า และ/หรือ บริการจากบริษัท

(1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีที่เกิด สถานภาพ ภูมิลำเนา หมายเลขบัตรประชาชน อายุ เพศสภาพ ส่วนสูง รูปถ่าย และอื่นๆ

(2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์ สถานที่ทำงาน

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับงานของคุณ เช่น อาชีพ ตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ เช่น ประเภทสินค้าที่คุณซื้อ ประวัติการซื้อสินค้า ประวัติการเคลมสินค้า ข้อร้องเรียน

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต ข้อมูลรายได้ สิทธิประโยชน์ที่คุณได้รับจากบริษัท ประวัติการชำระเงิน

(6) ข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้แก่บริษัท เมื่อคุณติดต่อบริษัท ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับบริษัท หรือเมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิก [*] หรือ เมื่อบริษัทในเครือเข้าพบ ดูแลให้บริการหลังการขาย การทำวิจัย การสัมภาษณ์


2.2 หากคุณใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) และเข้าระบบไมโครไซต์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งชิงโชคด้วยใบเสร็จ บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสมาชิก (Registration)

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้ เช่น IP Address หรือ other device identifier

(3) ชนิดและเวอร์ชันของบราวเซอร์ที่คุณใช้ รวมถึงชนิดและเวอร์ชันของ plug-in ของบราวเซอร์

(4) การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone)

(5) พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ และ/หรือ แอปพลิเคชัน โดยการใช้ cookies/ Tracking technologies โดยคุณสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวได้ที่ [*]

(6) ข้อมูลใบเสร็จ ชื่อร้านค้าที่ร่วมรายการ สาขาร้านค้าที่ร่วมรายการ รายการสินค้า และอื่นๆ


3. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือตามวัตถุประสงค์อื่นที่จะได้แจ้งให้คุณทราบก่อนหรือในขณะที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจแตกต่างกันไป

3.2 บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของคุณก่อนเข้าใช้ระบบไมโครไซต์ในการร่วมกิจกรรมส่งชิงโชคด้วยใบเสร็จ

(2) เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร ไปจัดทำชิ้นส่วนฉลากในการจับรางวัล

(3) เพื่อให้บริษัทสามารถจัดการ พัฒนา และดำเนินการใด ๆ เพื่อเป็นการปรับปรุงธุรกิจ หรือกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นได้ ซึ่งรวมถึง การบริหารจัดการและพัฒนาสินค้า และ/หรือ บริการ (รวมถึงเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน) การตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง หรืออาชญากรรมอื่น ๆ การจัดการความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้า และผู้ที่อาจเป็นลูกค้า การบำรุงรักษา และการใช้ระบบไอที

(4) เพื่อประโยชน์ทางด้านความปลอดภัย เช่น จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย การ monitor การใช้ไมโครไซต์ การส่งใบเสร็จ และพฤติกรรมของคุณเมื่อคุณเข้าระบบไมโครไซต์ หรือการลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท หรือการ Log in เข้าไมโครไซต์

(5) เพื่อดำเนินการทางการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูล (Marketing and Data Analysis) เช่น ให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้า และ/หรือ บริการ ที่เหมาะสมกับคุณได้

(6) เพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือ คุณ


4. การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 บริษัทจะไม่อาศัยความยินยอมเป็นเหตุผลหลักในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องได้รับความ ยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชนิดพิเศษ

4.2 ในกรณีที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยอาศัยความยินยอมของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมของคุณที่ให้ไว้กับบริษัทได้ตลอดเวลา ซึ่งการถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

4.3 หากคุณถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัท หรือปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้

4.4 ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่น คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจกระทำการแทนเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และในการให้ความยินยอมแก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล


5. บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนานเท่าไร

5.1 ระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ได้รับและลักษณะของข้อมูลนั้น บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่กฎหมายจะอนุญาตให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถกำหนด ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม

5.2 บริษัทจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุ ประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

5.3 ระยะเวลาที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจแตกต่างกันไปตามกิจกรรมการประมวลผล ซึ่งคุณสามารถดูรายละเอียดได้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง


6. บริษัทปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

6.1 ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบริษัท และบริษัทได้นำมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารที่เหมาะสมมาใช้เพื่อ ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การเข้าถึงการใช้หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้งานในทางที่ผิด การดัดแปลงเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยใช้ เทคโนโลยีและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสและการจำกัดการเข้าถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและ บุคคลเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

6.2 บริษัทจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจ หน้าที่โดยมิชอบ และจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ เหมาะสม


7. คุณมีสิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรบ้าง

7.1 คุณสามารถถอนความยินยอมที่คุณได้ให้ไว้กับบริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใดก็ได้ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

7.2 คุณมีสิทธิ์ขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเฮเฟเล่ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ไม่ได้ให้ความยินยอมไว้

7.3 คุณมีสิทธิ์ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณจากบริษัทได้ และในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ คุณมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูป แบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และคุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่บริษัทจะส่งหรือโอนในรูปแบบดังกล่าว ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

7.4 คุณมีสิทธิ์คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณเมื่อใดก็ได้ ตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7.5 คุณมีสิทธิ์ขอให้บริษัทดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล

7.6 คุณมีสิทธิ์ขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ในกรณีต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7.7 คุณสามารถแจ้งให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามคำร้อง ขอของคุณ บริษัทจะบันทึกคำร้องขอของคุณพร้อมด้วยเหตุผลไว้ในบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

7.8 คุณมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัท หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


8. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

8.1 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ประกาศเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางไมโครไซต์ของระบบนี้ หรือทางช่องทางอื่นๆ ตามข้อมูลการติดต่อที่คุณได้ให้ไว้

8.2 นโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ