เงื่อนไขการรับประกันสินค้า


General warranty terms and conditions
(English version)

Download PDF file

ขอกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
(เวอร์ชั่นภาษาไทย)

Download PDF file

เงื่อนไขการรับประกัน 100 ปี กุญแจสายยู
สำหรับสินค้า รหัส 482.01.980-482.01.987
(เวอร์ชั่น ภาษาไทย/อังกฤษ)

Download PDF file
เงื่อนไขการรับประกัน ซีซาร์สโตน

Download PDF file
เงื่อนไขการรับประกัน สินค้ากลุ่มสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำ

Download PDF file