ข้อตกลงและเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทฯ”) ซึ่งถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน จึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ: บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 57 ซอยสุขุมวิท 64 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ช่องทางการติดต่อ : info@hafele.co.thwww.hafelethailand.com / Line : @hafelethailand / Facebook : Hafele Thailand

บทนำ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้อย่างเป็นความลับและปลอดภัยโดยใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อท่านซื้อสินค้าและใช้บริการผ่านโชว์รูม ฝ่ายขาย Call Center, การจัดส่งสินค้า, การให้บริการหลังการขาย การซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ การเข้าใช้บริการเว็ปไซต์และมีการกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, เบอร์โทร, ที่อยู่, อีเมล์ และข้อมูลการใช้ Website ผ่าน Browser’s Cookies การทำแบบสอบถาม (Survey) การโต้ตอบทาง Email หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆระหว่างท่านและบริษัทฯเป็นต้น

วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ทางบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อเพื่อจดจำความต้องการของท่าน จัดหาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการ พัฒนาปรับการขายสินค้า การให้บริการ ใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อทำกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท โดยในระหว่างการใช้บริการ บริษัทฯอาจส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริม การตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของบริษัทฯที่คิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับ ท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัท แอท แวนเทจ (ผู้ที่ทำวิจัย ให้กับเฮเฟเล่) และ บริษัท บิสกิต โซลูชั่น (ผู้ดูแลงานสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าให้กับเฮเฟเล่) หรือหน่วยงานทางกฎหมายและหน่วยงานรัฐบาลเพื่อความปลอดภัย  นอกจากนี้ทางบริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทในเครือ และ/หรือหน่วยงานภายนอกที่เราใช้ในบางบริการ เช่น ดิจิตอลเอเจนซี่ นักกฎหมายและทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทฯ ในกรณีที่ต้องมีการดำเนินการทางกฎหมาย
 
การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯจะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10ปี โดยจะเก็บในลักษณะ Soft File and Hard File โดยมีสถานที่จัดเก็บคือไดร์ฟกลางของบริษัท โดยเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว บริษัทฯจะมีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยลบข้อมูลจาก Server

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการปรับปรุง ข้อมูลลงในเว็ปไซต์ของเฮเฟเล่โดยเร็วและเป็นปัจจุบันที่สุด นโยบายความเป็นส่วนตัวถูก ทบทวนครั้งล่าสดุเมื่อ [02 มีนาคม 2562]

ความปลอดภัย
บริษัทฯ ได้นำ มาตราฐานความปลอดภัยในการเข้ารหัสสื่อสารโปรโตคอล HTTPS พร้อมการติดตั้ง SSL Certificate ตามมาตราฐานสากล (Secure Server Layer : SSL) เพื่อการรับส่งแลกเปลี่ยนข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตระหว่างผู้ใช้งานกับเวปไซต์ ให้มีความน่าเชื่อถือและมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่สื่อสารแลกเปลี่ยนนั้นไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลในระหว่างจัดส่ง และไม่สามารถเปิดอ่านข้อมูลในระหว่างการจัดส่งหรือเชื่อมต่อข้อมูลได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะไม่รับประกันต่อประสิทธิภาพของการเข้ารหัสดังกล่าวและบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆอันเกิดขึ้น จากการเข้าถึงข้อมูลที่ท่านให้โดยไม่ได้รับอนุญาต

คุ้กกี้
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีคุ้กกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ และเพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เข้าใช้บริการหรือเพื่อเก็บข้อมูลสิ่งที่ผู้ขอใช้บริการกรอกโดยไม่ได้บันทึกข้อมูลบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุ้กกี้ได้โดยกดปุ่ม ยอมรับ

Cookieเว็บไซต์รายละเอียด
1P_JAR.google.comกูเกิลใช้คุกกี้เหล่านี้ตามการใช้บริการค้นหาและการใช้งานเพื่อปรับแต่งโฆษณาบนเว็บไซต์ของกูเกิล
APISID.google.comจัดการกลุ่มเป้าหมายและการโฆษณา
DSIDdoubleclick.netโฆษณาดึงดูดการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นต่อผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้ลงโฆษณา
HSID.google.comความปลอดภัยในการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ป้องกันการใช้ข้อมูลรับรองสำหรับเข้าสู่ระบบที่เป็นการฉ้อโกง และปกป้องข้อมูลของผู้ใช้จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
IDEdoubleclick.netโฆษณาดึงดูดการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นต่อผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้ลงโฆษณา
NID.google.comเว็บไซต์ของเราจดจำข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานหรือลักษณะของเว็บไซต์
PHPSESSID.hafelethailand.comคุ้กกี้จากผู้ให้บริการเว็บไซต์
SID.google.comความปลอดภัยในการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ ป้องกันการใช้ข้อมูลรับรองสำหรับเข้าสู่ระบบที่เป็นการฉ้อโกง และปกป้องข้อมูลของผู้ใช้จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
__gadsdoubleclick.netเพื่อทำให้โฆษณาดึงดูดการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นต่อผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้ลงโฆษณา
__utma.google.comใช้สำหรับการวิเคราะห์ส่วนของผู้ใช้งานกับส่วนต่างๆของเวปไซต์
_ga.hafelethailand.comวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ในเว็บไซต์โดยใช้ระบบวิเคราะห์ทางเว็บ
_gat.hafelethailand.comวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ในเว็บไซต์โดยใช้ระบบวิเคราะห์ทางเว็บ
_gid.hafelethailand.comวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ในเว็บไซต์โดยใช้ระบบวิเคราะห์ทางเว็บ
c_user.facebook.comใช้ระบุ User ID ของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ
datr.facebook.comใช้ระบุเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้เชื่อมต่อกับ Facebook คุกกี้นี้มีบทบาทสำคัญในคุณลักษณะด้านความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของเว็บไซต์
fr.facebook.comทาง Facebook ระบุว่ามีการใช้คุกกี้ตัวนี้
sb.facebook.comทาง Facebook ระบุว่ามีการใช้คุกกี้ตัวนี้ ซึ่งจะอยู่แบบถาวร
spin.facebook.comทาง Facebook ระบุว่ามีการใช้คุกกี้ตัวนี้
wd.facebook.comคุกกี้นี้เก็บขนาดหน้าต่างเบราว์เซอร์และ Facebook ใช้เพื่อปรับการแสดงผลของหน้าให้เหมาะสม
xs.facebook.comคุกกี้นี้มีข้อมูลหลายชิ้นคั่นด้วยโคลอน ประกอบด้วย Session Number, Session Secret และ Secure


E-newsletter
หลังจากที่ท่านสมัครลงทะเบียนติดตามข่าวสารจากบริษัท บริษัทฯจะแจ้ง ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น บริการใหม่ๆ ข้อแนะนำในเกี่ยวกับสินค้าและ ข้อมูลข่าวสารจากบริษัทฯ ไปยังอีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้ หากท่านต้องการยกเลิกการรับอีเมล์ ท่านสามารถยกเลิกบริการดังกล่าวได้ โดยการคลิกลิ้ง “Unsubscribe” บนทุกอีเมล์ ที่ทางเราส่งไปยังอีเมล์ของท่าน หลังจากที่ทางเราได้รับข้อมูลการยกเลิกของท่านรียบร้อยแล้ว ทางเราจะยกเลิกการส่งข้อมูลดังกล่าว

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียด หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ โปรดติดต่อ info@hafele.co.th

แบบสอบถามความพึงพอใจ
บริษัทฯ จะมีการส่งแบบสอบถามความพึงพอใจ ผ่านบริษัทบริษัท แอท แวนเทจ (ผู้ที่ทำวิจัย ให้กับเฮเฟเล่) และ บริษัท บิสกิต โซลูชั่น (ผู้ดูแลงานสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าให้กับเฮเฟเล่) เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ