ภาคใต้

เลือกจังหวัด > • กระบี่ • ชุมพร • ตรังนครศรีธรรมราช • นราธิวาส • ปัตตานี • ประจวบคีรีขันธ์ • พังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนอง สงขลา  

สุราษฎร์ธานีสตูล

 
แนะนำ: สามารถดูรายชื่อร้านค้า เพื่อหาร้านค้าที่อยู่ใกล้บ้านท่าน จากนั้นคลิกที่ชื่อร้านค้าหรือหมุดสีแดง เพื่อให้ Google Map นำทางท่าน ไปยังร้านค้าที่ต้องการได้ทันที
 

 
 
 
 


จังหวัด กระบี่
พูนศิริเฟอร์นิเจอร์
เลขที่ 248/6 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
GPS:8.0814229,98.9066258

ลันตาวัสดุภัณ ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง
เลขที่ 655 หมู่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
โทร: 086-691 4789
GPS:7.569629,99.035770
 
ศรีเจริญโฮมมาร์ท
เลขที่ 222 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
GPS:8.1010356,98.9726584

เอสซีจี โฮมโซลูชั่น กระบี่ (ช โลหะกิจ)
เลขที่ 297 หมู่ 2 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทร: 075-700 300
GPS:8.1033938,98.88260 
 
 
 
จังหวัด ชุมพร
ไถ่เชียง โฮมแม็กซ์
เลขที่ 220 หมู่ 1 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
GPS:10.5007369,99.15688

ไถ่เชียงวัสดุก่อสร้าง
เลขที่ 203-209 ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทร: 077-511 230
GPS:10.4963008,99.1206578

ไถ่เชียงหลังสวน
เลขที่ 113 หมู่ 2 ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทร: 077-630 288
GPS:9.9102516,99.0614254

ร้าน พงษ์เพชร
เลขที่ 22/4 ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
โทร: 077-501 255
GPS:10.495636,99.174132
 
โฮมเซ็นเตอร์
เลขที่ 77 หมู่ 5 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทร: 077-541 806
GPS:9.9220233,99.0597212

โฮมมาร์ท หลังสวน
เลขที่ 76 ถนนเขาเงิน ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทร: 077-541 419
GPS:9.9428126,99.0620653


 
 
 
 
  
จังหวัด ตรัง  
ธวัช ค้าปลีก
เลขที่ 18 หมู่ 3 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทร: 075-501 112 แฟกซ์: 075-501 113
GPS:7.525157,99.6258661

ศิริกุลพานิช
เลขที่ 98/6 ถนนรัษฎา ตำบลทับเทียม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทร: 075-225 137 แฟกซ์: 075-225 138
GPS:7.5484758,99.6146149
 
สยามภัณฑ์ตรัง
เลขที่ 2/5 ถนนรักษจันทน์ ตำบลทับเทียม อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โทร: 075-215 999 แฟกซ์: 075-218 370
GPS:7.5685328,99.6151184
 
เลขที่ 43 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเทียง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร: 075-210 061 แฟกซ์: 075-210 061
 
เลขที่ 49/8 หมู่ 1 ซอย2 ถนนตรัง-พัทลุง ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
โทร: 075-225 379 แฟกซ์: 075-225 379
GPS: 7.5470352,99.6148054
 
เล้งพานิชธนากูล
เลขที่ 102/8 หมู่ 2 ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
โทร: 075-282 452
GPS: 7.350640, 99.672598

หจก. สหภัณฑ์วัสดุตรัง
ถนนเพลินพิทักษ์ 14 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทร: 075 218 730 แฟกซ์: 075-212 570
GPS:7.5722434,99.6090231


 
 
 
 
จังหวัด นครศรีธรรมราช
CHARONE KHAWATSADU
เจริญค้าวัสดุ
เลขที่ 62/2 ถนนอ้อมค่าย ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร: 080-700 7887 แฟกซ์: 075-311 810
GPS:8.4551319,99.9670123

เจี้ยบเซ้ง โฮมแมคโคร
เลขที่ 420 หมู่ 1 ถนนทุ่งสงทุ่งใหญ่ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทร: 075-423 533 แฟกซ์: 075-411 385
GPS:8.1658467,99.6563031
 
ว.อรณภัณฑ์
เลขที่ 259 หมู่ 2 ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทร: 075-411 030
GPS: 8.1658467,99.6563031 

นานาวัสดุภัณฑ์(1993) จำกัด
เลขที่ 85 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร: 075-317 831-3 แฟกซ์: 075-344 791
GPS:8.4381636,99.9702237
 
บริษัท ไฮเทคกลาส
เลขที่ 11 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร: 075-446 459 แฟกซ์: 075-325 217
GPS:8.3881779,99.9786004
 
ยุ่ยล้งโฮมเอ็กซ์เพิร์ท
เลขที่ 33/3 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร: 075-322 200 แฟกซ์: 075-322 313
GPS:8.40584,99.9765782
 
ศิริภัณฑ์ท่าศาลา
เลขที่ 250/9 หมู่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทร: 075-521 554-5 แฟกซ์: 075-521 556
GPS:8.6489099,99.943264
 
สหภัณฑ์
เลขที่ 121 ถนนราชดำเนิน ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร: 075-341 662 แฟกซ์: 075-344 175
GPS:8.387856,99.971051

หจก. โลหะภัณฑ์ ฮาร์ดแวร์โปร
เลขที่ 1745 ถนนราชดำเนิน ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร: 075-356 389 แฟกซ์: 075-343 778
GPS:8.4415946,99.9617602
 
 
จังหวัด นราธิวาส

นราโฮมโปรดักส์   

เลขที่ 162 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทร: 073-5117 845 แฟกซ์: 073-5117 845
GPS: 6.413499,101.8218543

จังหวัด ปัตตานี
ไทยสิริปัตตานี 
เลขที่ 50,52,54,56 ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โทร: 073-348 6845 แฟกซ์: 073-345 744
GPS: 6.867448,101.251170


 
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 
ร่อนทองชัยโฮมมาร์ท
เลขที่ 88/2 หมู่ 10 ถนนเพชรเกษม ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร: 032-602 501
GPS: 11.823575,99.7791473 
 
 
 
 
จังหวัด พังงา
เขาหลักโกลเด้นฮิลล์
เลขที่ 18/1 หมู่ 7 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190
โทร: 022-030 897
GPS:8.7132822,98.257372
 
บริษัท รุ่งวิวัฒน์ ค้าวัสดุก่อสร้าง
เลขที่ 66/11 หมู่ 3 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190
โทร: 076-485 725
GPS: 9.570697,99.9900591
 
เลขที่ 8/23 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110
GPS:8.8623657,98.3272894


 
 
 
 
 
 จังหวัด พัทลุง
 
บจก.ชีย้งเฮง โฮมมาร์ท
เลขที่ 242 หมู่ 2 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร: 074-606 4568 
GPS:7.628511,100.04674


 
 
 
 
จังหวัด ภูเก็ต 
 
Big Home
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตสยามค้าไม้
ถนนวิชิตสงคราม เมืองภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร: 076-215 258

GPS:17.5131401,101.7244617
 
วู้ดเวิร์ค
เลขที่ 46/175 หมู่ 6 ถนนพระบารมี ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร: 076-3243 279
GPS: 7.9061476,98.3279092
 
HOUSE &HOME
บริษัท เฮ้าส์แอนด์โฮม ภูเก็ต จำกัด
เลขที่ 88/8 หมู่ 2 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร: 076-209 309 แฟกซ์: 076-209 311
GPS:7.8761244,98.3634661
 
I.Q.MODERN TRADE
บริษัท เชิงทะเลโฮมเวิร์ค 2554 จำกัด
เลขที่ 12/1 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร: 076-324 327-9
GPS:14.8610561,103.522814

SANG CHAI
บริษัท แสงชัยแมคโครวัสดุภัณฑ์ จำกัด
ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร: 034-421 539
GPS:7.9360451,98.3777801
 
SCG Home Solution
เลขที่ 24/21 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร: 076-261 073 แฟกซ์: 076-379 501
GPS: 16.069531,103.679273
 
SWITCH-ON ELECTRIC
สวิทซ์-ออนอิเลคทริค
เลขที่ 148-150 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร: 076-346 738-9 แฟกซ์: 076-346 829
GPS:7.904149,98.304458
 
ควอลิตี้ โฮมมาร์ท
เลขที่ 69/4-69/5 หมู่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร: 076-617 278-82
GPS:7.9995931,98.3484954
 
จอมทองโฮมมาร์ท
เลขที่ 14/13 หมู่ 1 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร: 076-283 431-5, 081-893 0074
GPS:7.8505191,98.3525192
 
ชาลีเฟอร์นิเจอร์
เลขที่ 33/1, ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร: 076-224 452
GPS:9.530222, 99.935861
 
ชาลี โฮมมาร์ท
เลขที่ 8 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร: 076-261 398 แฟกซ์: 076-311 966
GPS:8.0055926,98.3437195
 
ชาร์ลีฮาร์ดแวร์
เลขที่ 103/9 หมู่ 5, ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร: 076-261 398 แฟกซ์: 076-261397
GPS:7.9330931,98.375948
 
ตรีพัณธนา อิควิปเม้นท์
เลขที่ 112/21-23 หมู่ 8 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร: 076-350 103-4
GPS:7.9883815,98.371763
 
บริษัท เชิงทะเลโฮมเวิร์ค 2554 จำกัด
เลขที่ 12/1 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร: 076-324 327-9
GPS:7.987921,98.3151084
 
บริษัท นาบอนวัสุภัณฑ์ จำกัด
เลขที่ 38/2 หมู่ 1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร: 076-381 684, 076-283 046 แฟกซ์: 076-283 045
GPS:7.9494434,98.2863181
 
บริษัท เจนกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เลขที่ 31/4 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร: 076-216 344,076-213 999 แฟกซ์: 076-240 436
GPS:7.8309425,98.0714739
 
บ้านมอญฮาร์ดแวร์
เลขที่ 31 ถนนพิสิษฐ์กรณีย์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร: 076-346 849 แฟกซ์: 076-296 360
GPS:7.8998718,98.3104393
 
ป่าตองเทรดดิ้ง
เลขที่ 190/7, ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทร: 076-345 816
GPS:7.904917, 98.302028
 
ป่าตองสารพัดช่าง
เลขที่ 190/7 ถนนพระบารมี ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
 โทร: 076-345 816
GPS: 7.904917, 98.302028
 
ประเสร็ฐ นวลสง
เลขที่ 28/3 หมู่ 2 ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร: 076-288 313
GPS:7.7988573,98.3347923

ร้านศิริทรัพย์ค้าไม้และวัสดุภัณฑ์ จำกัด
เลขที่ 101/191 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร: 076-612 695-6, 089-203 0690 แฟกซ์: 076-612 697
GPS:7.922262,98.370511
 
ภูเก็ตกิติภัณฑ์
เลขที่ 46,48 ถนนชนะเจริญ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร: 076-215 699, 076-210 376 แฟกซ์: 076-210 451
GPS:7.8796486,98.3974633
 
ภูเก็ตเจริญกิจค้าไม้
เลขที่ 45/15 หมู่ 10 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร: 076-383990
GPS:7.833882,98.3381602
 
ภูสิริงานไม้
เลขที่ 20/44-45 หมู่ 7 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร: 076-383 797 แฟกซ์: 076-374 652
GPS:7.841156,98.334975
 
ร้านสะปำฮาร์ดแวร์
เลขที่ 55/9 หมู่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว จังหวัดภูเก็ต 83200
โทร: 081-397 3761, 076-239 669 แฟกซ์: 076-377 765
GPS:7.944222, 98.393278
 
รัชพลเทรดดิ้ง
เลขที่ 129/3-4 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร: 076-212 563, 076-225 500
GPS:7.886581,98.382251

สยามเกาะแก้ว
เลขที่ 12/12 หมู่ 4 ถนนเทพกษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร: 076-377 733 แฟกซ์: 076-615 100
GPS:7.9639383,98.3773604
 
ส.นภาค้าวัสดุก่อสร้าง
เลขที่ 45/23, 45/26 หมู่ 8 ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130
โทร: 076-282 384 แฟกซ์: 076-282 384
GPS:7.833014,98.346525

หจก. ร้านศุภกรวัสดุภัณฑ์
เลขที่ 123/12 หมู่ 4 ถนนศรีสุนทร ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร: 076-620 155, 086-9469 418 แฟกซ์: 076-620 057
GPS:7.9818129,98.3233062
 
หสม.ราชสุวัฒน์
เลขที่ 9 หมู่ 2 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร: 076-226126
GPS:7.862041,98.369055
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตสยามค้าไม้
ถนนวิชิตสงคราม เมืองภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร: 076-215 258
GPS:7.884926,98.3792058

เอกมั่นคงค้าไม้และวัสดุ
เลขที่ 65/4-5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร: 076-245 703
GPS:7.9151177,98.3680318

อดิศักดิ์เทรดดิ้ง
เลขที่ 108/4 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83001
โทร: 076-261 420-6
GPS:7.9157854,98.368293

เอส.เอ็ม วัสดุภัณฑ์
เลขที่ 65/17 หมู่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร: 076-239 553
GPS:7.945091,98.3932962
 
เลขที่ 226/1 หมู่ 3 ถนนทางหลวงชนบท ภูเก็ต 3011 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 
โทร: 076-617 161 แฟกซ์: 076-617 161
GPS: 7.9823863,98.3520333

ลิพอนฮาร์ดแวร์
เลขที่ 97/3-4,97/10 ถนน ทพกระษัตรี ตำบ ศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
โทร: 076-273 127
GPS: 8.001396,98.3447053
 
เฮง ฮก ฮวด
เลขที่ 187/1 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร: 076-342 345
GPS:7.883834,98.3978393

 
 
 
จังหวัด ยะลา
ยะลาย่งฮวด
เลขที่ 14/4 หมู่ 3, ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 
GPS:6.564524, 101.289646
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด ระนอง 
 
ไทยอุดม โฮมมาร์ท
ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
GPS:9.9589702,98.6286509
 
หจก.โฮมฮาร์ดแวร์
เลขที่ 5/55 ถนนลุวัง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร: 099-259 8811
GPS:9.9653327,98.634421


 
 
 
 
จังหวัด สงขลา 
3K HOMEBASE
เลขที่ 130/69 หมู่ 5 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร: 074-209 015
GPS:6.9812696,100.4819099
 
โปรเกรสฮาร์ดแวร์
เลขที่ 198/1 ถนนสามชัย ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร: 081-328 1211
GPS: 7.0142323,100.4805547
 
WANAWATWASSADU
บริษัท วนาวัฒน์วัสดุ จำกัด
เลขที่ 125/1 หมู่ 6 ถนนลพบุรีราเมศวร์ ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร: 074-338 000
GPS:7.1212512,100.5538935

คูขุดค้าวัสดุก่อสร้าง
เลขที่ 709 ถนนไทรบุรี ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร: 074-323 507-8
GPS:7.1771605,100.6136665
 
พงษ์สิน แอ็ด โฮม
เลขที่ 2/3-9 ถนนครใน ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทร: 02-271 4131
GPS:7.1580857,100.6043695

วัฒนาโฮมเซ็นเตอร์
เลขที่ 414 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร: 074-427 105
GPS:7.0293865,100.4694446
 
บริษัท ทวีเคโฮมเบส จำกัด 
เลขที่ 130/69 หมู่ 5 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร: 074-209 015
GPS: 6.9812696,100.4819099
 
 
 
 
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 
ขวัญเรือน
เลขที่ 32-4 ดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร: 077-280 115
GPS:9.1361819,99.3232481
 
ชัยสมพรค้าวัสดุ
เลขที่ 15/55 หมู่ 1 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร: 077-205 551
GPS:9.1524252,99.3636522
 
ฟ้าทวีพร
ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
โทร: 077-246 175
GPS:9.5681572,99.9984526
 
ฟ้าทวีพร เดคคอร์
เลขที่ 106/10 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
โทร: 077-425 111  แฟกซ์: 077-2461 745
GPS: 9.5580272,100.0275202
 
ลิ้มปิพงษ์ โฮมมาร์ท
เลขที่ 52/16 หมู่ 1 ถนนบ้านใต้-เกาะพะงัน ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84280
โทร: 077-377 127
GPS:9.7091576,99.9903044
 
แม่น้ำ เทรดดิ้ง
เลขที่ 163/13-5 หมู่ 1 ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84330
โทร: 077-425 138
GPS: 9.570697,99.9900593

หจก. ฟ้าทวีพร 
เลขที่ 106/10 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
โทร: 077-425 111 แฟกซ์: 077-246 1745
GPS:9.5580272,100.0275202
 
ฟ้าทวีพร เดคคอร์
เลขที่ 106/10 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
โทร: 0-7742 5111 แฟกซ์: 0-7724 61745
GPS: 9.5580272,100.0275202

หัวถนน
เลขที่ 883 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร: 077-221 950-4
GPS:9.1050787,99.3281301

หจก.ภูมิภัทรวัสดุภัณฑ์
เลขที่ 144/4 หมู่ 4 ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
โทร: 077-419 279
GPS:9.4724725,100.045763


 
 
 
 
 
 
จังหวัด สตูล
สตูลค้าเหล็ก
ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160
โทร:074-795 019
GPS:6.7699139,100.0723771